Tři melodramy - Martin Hybler

24. listopad 2006

Pro mladou tvorbu básníka Fráni Šrámka (1877 - 1952) je charakteristické silné napětí mezi touhou a deziluzí, mezi představou silného a krásného života a brutální společenskou skutečností, v níž tato představa nemůže být realizována. Odtud tragické či bolestně ironické vyústění jeho příběhů, jejichž hrdinové vždy ztroskotávají.

Šrámkova tvorba se postupně plně soustřeďuje k tomu, co je v lidském životě nejméně zasaženo deformujícím tlakem společnosti: k intenzivnímu milostnému prožitku, ke vztahu člověka k přírodě a především k mládí, vnímajícímu svět otevřenými a dychtivými smysly. Básně "Dívka" a "Žena a jediný" (ze sbírky Splav) a "Pane, kupte hada" (Básně) jsou seřazeny do kratičkého melodramatického cyklu díky mimořádně melodicky zpěvnému toku řeči a také proto, že zde Šrámek pozoruhodným způsobem ztvárňuje přeměnu dívky ve zralou ženu.

obsazenípfte, recmateriálpartituranakl.č.R 107cena195,- Kč

Další skladby Martina Hyblera vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Na pohodu
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Starokrásné koledy vánoční
Valdštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

Spustit audio