Uvádění jmen hostů pořadu Jak to vidí…

Hosté pořadu Jak to vidí… se často domlouvají na poslední chvíli, řeší se jejich nemoci a další nepředvídané okolnosti, proto se upustilo od jejich uvádění v programu v Týdeníku Rozhlas.

Vážený pane,

mám jednu prosbu – v rozhovorech Jak to vidí se stále ozývá jméno moderátora – či spíše moderátorky, ale jméno hovořícího zazní jen někde na začátku, nebývá ani v časopise Týdeník Rozhlas. Leckteré poznám už podle hlasu, ale ty novější ne. Bylo by možné ho opakovat i v průběhu pořadu, kde je pořád jen jméno moderátora. A jeho názory to nejsou. Děkuji.

H. B.

_______________________________________________________________________

Vážená paní,

děkuji Vám za praktickou připomínku. Moderátoři Českého rozhlasu mají za povinnost identifikovat stanici, pořad a jeho téma, v případě rozhovoru to znamená identifikaci hosta. Je otázkou, jak často to mají činit. Někteří posluchači jsou na opakování těchto informací alergičtí (protože mají přijímač puštěný celou dobu vysílání pořadu), jiní je naopak vyžadují (protože přicházejí k přijímačům v průběhu vysílání). Jde o to najít zlatou střední cestu. Váš dopis předávám moderátorce Zitě Senkové.

Máte pravdu, že v Týdeníku Rozhlas se jména hostů pořadu Jak to vidí (ale i některých dalších pořadů) neuvádějí. Je to proto, že hosté se často domlouvají na poslední chvíli, řeší se jejich nemoci, cesty do zahraničí a další nepředvídané okolnosti. Jejich jména v časopise by často nesouhlasila se skutečností, proto se od uvádění dlouhodobě plánovaných osob upustilo. Není to ideální řešení, jsem si toho vědom. Jako orientace v aktuálním programu Vám však dobře poslouží program Českého rozhlasu na internetu:

https://program.rozhlas.cz

Se srdečným pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu