Nový generální ředitel BBC vyzdvihl závazek nestrannosti

12. říjen 2020

Nastupující šéf britské veřejnoprávní stanice chystá nová pravidla pro chování zaměstnanců na sociálních sítích a vymezil se proti zrušení licenčního poplatku.

Už v červnu letošního roku bylo rozhodnuto, že novým generálním ředitelem BBC se stane její dlouholetý zaměstnanec Tim Davie, oficiálně ale do funkce nastoupil až první zářijový týden. Ve svém úvodním projevu k zaměstnancům nastínil svoji představu o tom, jakou roli by v současné době mělo hrát veřejnoprávní médium a o jaké zásady by se mělo opírat.

Nejdůležitějším cílem, který v pořadí sedmnáctý ředitel BBC vytyčil, je obnovení závazku přísné nestrannosti a objektivity. Přestože Britové považují BBC stále za nejdůvěryhodnější zpravodajské médium v zemi, nezanedbatelná část publika podle Davieho vnímá trend příklonnosti k určitým názorovým proudům, který se projevil například v průběhu diskusí o brexitu nebo během loňských parlamentních voleb.

 „Pokud chcete být názorovými komentátory nebo stranickými aktivisty, je to vaše oprávněná volba, ale pak byste neměli pracovat v BBC,“ shrnul Davie svůj postoj a představil i konkrétní zamýšlené kroky k obnově důvěry napříč celou britskou společností. Navrhované postupy zahrnují školení pro zaměstnance zaměřená na dodržování směrnic o nestrannosti, rozšiřování spektra názorů prezentovaných ve vysílání, a zejména zásadní omezení týkající se prezentace soukromých názorů zaměstnanců BBC na sociálních sítích.

Druhou stěžejní část Davieho projevu tvořilo zamyšlení nad tím, jaký obsah by mělo veřejnoprávní médium produkovat, aby si udrželo svou nenahraditelnou roli i v době, kdy má publikum na výběr z čím dál širšího spektra alternativ. „Pravdou je, že jsme se snažili vyrovnat s rostoucí konkurencí tím, že jsme tvořili více a rozkročili se do příliš mnoha oblastí," řekl Davie a nadnesl svoji představu BBC, která se zaměřuje na „přerozdělení finančních prostředků tam, kde vytvářejí největší hodnotu – aby bylo zajištěno, že naše vysílání bude kvalitní a zcela unikátní“.

Nastupující šéf se ve svém projevu rovněž vyjádřil k probíhající debatě o financování BBC. To je dosud zajišťováno prostřednictví tzv. licenčního poplatku, britské obdobě koncesionářského poplatku. Ten je zatím garantován do roku 2027 a čím dál častěji zaznívají hlasy podporující následnou změnu financování BBC na předplatitelský model. Davieho stanovisko je i v případě této problematiky jednoznačné a přechod na předplatitelský systém za svého vedení vyloučil.

Kompletní přepis projevu nového ředitele BBC si můžete přečíst zde

Milan Pokorný

Spustit audio