Vánoční písně evropských národů v klavírní úpravě Milana Dvořáka

21. listopad 2016

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu chce vydáním této publikace připomenout klenoty z pokladu lidové hudební tvorby evropských zemí i hodnoty, na nichž evropská kultura stojí.

"Po dokončení práce na úpravách těchto vánočních písní se cítím ještě víc být Evropanem. Máme tu stovky krásných koled a vybrat z nich pro každou zemi jen jednu, výjimečně dvě, bylo těžké. Ale věřím, že mezi našimi muzikanty a zpěváky probudím zájem hledat nejen naše české a moravské vánoční písně, ale také další evropské." Milan Dvořák

Počinem zcela mimořádným je vedle tradičního notového zápisu a CD s nahrávkami také vydání v Braillově notopisu, který tento titul zpřístupňuje zrakově handicapovaným zájemcům.

Další skladby a úpravy Milana Dvořáka vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Dialogy pro 4 ruce
Klavírní jazzové minietudy
Klavírní jazzové minietudy II
Klavírní jazzové minietudy III, trochu jinak
Před písničkou smekni - 20 lidových písní v klavírní úpravě
Před písničkou smekni II - 20 lidových písní + koleda v klavírní úpravě
Před koledou smekni

Spustit audio