Varhanní skladby I - Bedřich Antonín Wiedermann

Bedřich Antonín Wiedermann - Varhanní skladby I

Těžiště rozsáhlého skladatelského díla Bedřicha Antonína Wiedermanna (1883 - 1951) leží v hudbě varhanní a vokální. Skladby, které přináší tato publikace (1. díl: Toccata diatonica; Tristezza; Capriccietto; Ave Maria in H; O, Beránku Boží, Kriste; Jak růže krásná z Jericha; Pastorale frygico; Allegro maestoso; Andante pastorale; Finale) dosud nebyly vydány tiskem.

Při výběru pramenů byly upřednostňovány autorovy rukopisy, dílem uložené v Českém muzeu hudby v Praze, dílem v soukromé sbírce Ireny Chřibkové. Tam, kde rukopisy nebyly dostupné, sloužily za předlohu autorizované opisy z majetku Českého muzea hudby.

Další skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Varhanní skladby II
Varhanní skladby III
Varhanní skladby IV

obsazeníorgmateriálpartnakl.č.R 114cena225,- Kč