Věruju - Peter Graham

Věruju - Peter Graham

„Skladba Věruju na staroslověnský text vznikla v roce 2004 pro představení Evy Tálské Staré pověsti české (Studio Dům). Byla to vlastně jen vsuvka do většího hudebního celku pověsti O Svatoplukovi a v představení byla použita jen zčásti. V roce 2007 jsem ji revidoval a v tomto novém znění ji věnoval skladateli Romanu Bergerovi k 77. narozeninám. Nezvykle prostá sborová sazba vyžaduje odpovídající syrový přednes, evokující atmosféru rané křesťanské zbožnosti.“

Skladatelská tvorba Petera Grahama (nar. 1952) má široký stylový i žánrový záběr, i když převažují intimně laděná komorní díla s výrazným hledačským impulsem.

Další skladby Petera Grahama vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Carceri d´invenzione, chromatická fantazie a fuga pro akordeon

obsazenícoro mistomateriálpartituranakl.č.R-CHF 007cena220,- Kč