Vidina pro varhany - Jiří Gemrot

6. březen 2017

„Při společném natáčení profilového kompaktního disku varhanice Ireny Chřibkové mě interpretka požádala o zkomponování skladby, kterou by provedla na festivalu v bazilice sv. Jakuba.

Vstup do krásného chrámu se skvělými varhanami ve mně vyvolal pokus hudbou vyjádřit pohled do vlastního nitra a pocit při takové příležitosti. Přetlumočit zákonité ztišení duše vedoucí k uvědomění si podstaty lidské spirituality, která má odolat různým pokušením a našeptáváním, aby při odchodu z chrámu v tomto nekončícím sváru pocítila očištění a naději“.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

Spustit audio