Vítězství v soutěži Českého rozhlasu Radio Drama Autor patří Marii Novákové a Tomáši Loužnému

25. květen 2020

Marie Nováková a Tomáš Loužný zvítězili v soutěži Českého rozhlasu o nejlepší rozhlasovou hru Radio Drama Autor. Dramaturgyně a autorka zaujala odbornou porotu v kategorii Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež příběhem Bouřka. Režisér, autor a překladatel pak v kategorii Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra nadchl porotu dílem Vyvolený. Slavnostní vyhlášení proběhlo dnes v živém vysílání pořadu ArtCafé na stanici Český rozhlas Vltava.

Vítězné texty Český rozhlas nastuduje a odvysílá ve svém programu. Příběh Bouřka Marie Novákové, který zvítězil v kategorii Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež, se odehrává za první světové války. Dílo pracuje s jemnou mystickou atmosférou, zároveň však dětskému posluchači dokáže přiblížit pocit strachu a napětí v čase válečné nejistoty. Vítězný text Tomáše Loužného Vyvolený v kategorii Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pak za použití rozhlasově atraktivních vyprávěcích postupů pojednává o tématu školní šikany, kterou otevírá z originálního úhlu pohledu. Posluchači se na výsledná zpracování mohou těšit na vlnách Českého rozhlasu Vltava a Dvojka, případně Rádia Junior v pravidelných programových řadách pro hry a pohádky.

O vítězství v soutěži se ucházelo 112 textů v kategorii Původní rozhlasová hra a 72 textů v kategorii Původní rozhlasová hra pro děti a mládež. Do užšího výběru postoupilo v obou kategoriích deset titulů. Vedle hlavních cen udělily obě poroty dalším dvěma autorům čestná uznání. V kategorii Původní rozhlasová hra je obdrželi Tomáš Hladký za text Dormition a Miloslav Vojtíšek za hru Tma milosrdenství, v kategorii Původní rozhlasová hra pro děti a mládež pak Iva Tajovská za titul Pod Slupkou a Lidmila Kábrtová za hru Šedivák. Jako cenu pro vítěze vložil Český rozhlas do soutěže v každé kategorii částku 100000 Kč.

Vyhlášení soutěže Radio Drama Autor v ArtCafé

„Původní rozhlasová tvorba je jedním z pilířů Českého rozhlasu a podpora nových tvůrců k ní neodmyslitelně patří. Soutěž Radio Drama Autor tak nejenom pomáhá v rozvoji současné rozhlasové dramatiky, ale také rozšiřuje okruh spolupracujících autorů a nabízí prostor pro rozvíjení nových témat,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

SEZNAM FINÁLOVÝCH TITULŮ V ABECEDNÍM POŘADÍ
Zveřejněny jsou ty soutěžní texty, jejichž autoři k tomu poskytli souhlas.

Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra

Tomáš Hladký: DORMITION
David Košťák: KONEC VLAŠTOVČÍ SEZÓNY
Marek Epstein: LAJF
Jana Micenková: REKONSTRUKCE PŘÍPADU JANEK R.
Klára Vlasáková: SVÁTEČNÍ ČAS
Ondřej Škrabal: SVĚT BEZE MĚ
Miloslav Vojtíšek: TMA MILOSRDENSTVÍ
Petra Kovářová: UNAVEN VOLBOU
Tereza Březinová: ÚNIKOVKA
Tomáš Loužný: VYVOLENÝ – vítězný text

Původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež

Marie Nováková: BOUŘKA – vítězný text
Barbora Haplová: CHIBYČKY
Hana Roguljič: JOACH A KEESH
Jiří Homola: O BLESKURYCHLÉ ROLBĚ
Iva Tajovská: POD SLUPKOU
Miroslav Adamec: SLYŠET DUHU
Lidmila Kábrtová: ŠEDIVÁK
Štěpánka Ryšavá: VÍLA
Tomáš Loužný: VYVOLENÝ
Štěpán Vranešic: ZVONY BEZ VĚŽÍ CINKAT NEUMĚJÍ

Realizace textů oceněných v předešlých ročnících soutěže Radio Drama Autor získávají uznání na domácích a zahraničních rozhlasových festivalech. Hra Marka Epsteina Pescho oceněná čestným uznáním v autorské soutěži Českého rozhlasu v roce 2013 následně zvítězila v kategorii drama na festivalu Grand Prix Nova 2015 v Bukurešti. Na Prix Bohemia Radio 2018 se na druhé příčce umístila hra Jaroslava Hejnice Třináct, která získala první místo v dramatické soutěži v roce 2016 v kategorii původní rozhlasová hra pro děti. Čestným uznáním oceněná hra Marka Epsteina Na věky věků se dostala mezi pět nejlépe hodnocených titulů mezinárodního festivalu Prix Italia 2019.

Odborné poroty soutěže Radio Drama Autor

V porotě kategorie Původní rozhlasová hra zasedli režisér a překladatel Šimon Dominik, slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu Klára Novotná, dramaturgyně a překladatelka Natálie Preslová, slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu Renata Venclová a šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák.

Porota kategorie Původní rozhlasová hra pro děti a mládež zasedla ve složení literární a divadelní vědec Pavel Janoušek, režisér, dramaturg a pedagog Josef Kačmarčík, šéfredaktor Rádia Junior Tomáš Vacek a slovesné dramaturgyně Českého rozhlasu Lenka Veverková a Zuzana Vojtíšková.

O soutěži Radio Drama Autor

Soutěž Radio Drama Autor vypsal Český rozhlas u příležitosti 96. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Cílem soutěže je podpořit rozvoj rozhlasové dramatiky, rozšířit okruh spolupracujících autorů a nabídnout prostor pro rozvíjení nových témat i formálních postupů.

Soutěžní příspěvky bylo možné přihlásit do dvou kategorií – původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování a původní dosud nezveřejněná rozhlasová hra pro děti a mládež v českém jazyce určená k rozhlasovému nastudování.

Přihlašování soutěžních příspěvků bylo možné do 16. prosince 2019. Vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2020. Vítěz v každé z kategorií získá finanční odměnu.

S případnými dotazy je možné obrátit se na tajemníka soutěže prostřednictvím e-mailové adresy autor@rozhlas.cz.

Spustit audio