Vyjádření Etické komise ze dne 9. 12. 2021

10. prosinec 2021

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo

Název bodu: Podání ve věci k pořadu Svět ve 20 minutách

Usnesení:

Etická komise ČRo vzala na vědomí stanovisko ombudsmana ČRo k podání týkajícímu se příspěvku do pořadu Svět ve 20 minutách a konstatuje, že nedošlo k porušení etického rámce Kodexu ČRo.

Název bodu: Pozice ČRo ve sporu příznivců a odpůrců očkování

Usnesení:

Etická komise ČRo konstatuje, že veřejnoprávní Český rozhlas plní povinnost prezentovat co nejširší názorové spektrum, a to i v otázce očkování proti koronaviru. Jeho úkolem je prezentovat i názory menšinové, pokud nejsou v rozporu se zákonem. Etická komise je přesvědčena, že prezentací rozdílných názorů na očkování Český rozhlas nevybočuje z tohoto rámce.

Spustit audio