Vyjádření Etické komise ze dne 29. 6. 2022

30. červen 2022

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo

Název bodu: Řečová syntéza a její využívání v ČRo

Vyjádření:

Etická komise vyjádřila přesvědčení, že veřejnoprávní rozhlas by měl postupovat ve využití řečové syntézy v souladu s etickými pravidly, jejichž rámci se bude věnovat. K projednání podkladů budou přizváni specialisté na problematiku osobnostních práv.

Název bodu: Mediální kampaň Zbraně pro Ukrajinu

Vyjádření:

Etická komise oceňuje jednoznačnou podporu napadené Ukrajiny, kterou Český rozhlas vyjádřil adekvátními způsoby včetně vlastních charitativních akcí. Mediální podpora nákupu zbraní neodpovídá jeho poslání. Etická komise soudí, že téma podpory Ukrajiny včetně podpory vyzbrojování Ukrajinské armády může být předmětem redakčního zpracování v publicistických formátech.

Spustit audio