Vyjádření Etické komise ze dne 1. 3. 2018

2. březen 2018

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo

Název bodu: Kauza Agrofert

Vyjádření:
Etická komise ČRo zdůrazňuje nezastupitelný význam Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média pro českou společnost. Vyzývá generálního ředitele ČRo, aby hájil v maximální možné míře nezávislost média veřejné služby před tlaky přicházejícími z prostředí mimo Český rozhlas, a v této snaze jej podporuje.

Ve věci reportáží o neoprávněném hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem je Etická komise ČRo názoru, že záležitosti tohoto typu je zapotřebí řešit na profesionální bázi na úrovni generálního ředitele ČRo a ředitele Zpravodajství ČRo s důrazem na respektování platných právních norem a Kodexu ČRo ve smyslu zachování hodnotové objektivity vysílání.

Etická komise ČRo je v tomto svém vyjádření vedena hlubokým přesvědčením o nezbytnosti veřejné služby Českého rozhlasu směřující k vytváření otevřeného prostoru pro rozpravu o otázkách veřejného zájmu.

Spustit audio