Vyjádření Etické komise ze dne 19. 10. 2017

19. říjen 2017

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo

Název bodu: Zveřejňování nahrávek ve veřejném zájmu

Vyjádření:

Pokud jde o osobu veřejně známou a informace je dostatečně závažná pro společnost, je ve veřejném zájmu tuto informaci zveřejnit. Při publikování informace tohoto druhu by měl být veřejný zájem odůvodněn. Etická komise upozorňuje na nutnost odpovědně zvažovat hodnověrnost skrytých zdrojů. Zveřejňování informací uniklých ze spisů odporuje zákonu.

Název bodu: Komunikace zaměstnanců Českého rozhlasu na osobních profilech

Vyjádření:

Etická komise doporučuje Českému rozhlasu distancovat se od soukromých projevů jeho zaměstnanců, které nejsou v souladu s Kodexem Českého rozhlasu. V případě porušení pracovně-právních povinností doporučuje postupovat v souladu s příslušnými předpisy.

Spustit audio