BBC zesílila tlak na své zaměstance v souvislosti s pohybem na sociálních sítích

4. listopad 2021

Zaměstnanci BBC jsou nabádáni, aby ke svým soukromým účtům na sociálních sítích přistupovali, jako by šlo o oficiální platformu BBC

Během prvního roku ve funkci generálního ředitele BBC Tima Davieho (tedy od září 2020 do srpna 2021) byl udělen kázeňský postih v souvislosti s používáním sociálních sítí celkem čtyřem novinářům této veřejnoprávní mediální instituce. Uvedl to britský mediální časopis Press Gazette. Řada dalších případů byla údajně řešena neformálně připomenutím nových zásad, která ředitel uvedl v platnost při svém nástupu do funkce. S odvoláním na ochranu osobních údajů neuveřejnila BBC o těchto případech bližší podrobnosti.

Zaměstnanci BBC jsou nabádáni, aby ke svým soukromým účtům na sociálních sítích přistupovali, jako by šlo o oficiální platformu BBC, tj. dané výstupy by měly vyhovovat přísným redakčním standardům a neměly by obsahovat nic, co by jejich autoři nemohli říct ve vysílání nebo na webových stránkách BBC.

Tim Davie své podřízené upozornil na čtyři zásady veřejného vystupování zaměstnanců BBC: nekritizovat veřejně své kolegy, jednat s ostatními vždy „zdvořile a s respektem“, nestavět BBC do špatného světla a nevyjadřovat osobní postoje k politickým otázkám a „kontroverzním tématům“.

Zavedení nových pravidel doplnil Tim Davie prohlášením: „Důvěra je základem vztahu BBC s veřejností. Způsob jednání jejích zaměstnanců je pro zachování této důvěry zásadní.“

Mezi aktivity zaměstnanců BBC, které jsou novými směrnicemi označeny za nežádoucí, patří:

  • odkazování na jakékoliv materiály, které zaměstnanec nečetl celé,
  • používání emotikonů,
  • používání sociálních sítí jako platformy pro zveřejňování „breaking news“, tedy čerstvých zpráv (k tomu mají sloužit pouze oficiální komunikační kanály BBC),
  • nechat se strhnout neformálností sociálních sítí, což může vést k porušení redakčních pravidel,
  • účastnit se vyhrocených diskusí, které mohou vrhat špatné světlo na zaměstnance i na celou BBC,
  • zříkat se odpovednosti vyjádřeními typu „Názory zde prezentované nereflektují postoje BBC“.

Porušení těchto pokynů může vést ke kázeňskému postihu a v případě závažného porušení i k ukončení spolupráce.

Novinářský odborový svaz Bectu požádal vedení BBC o naléhavou schůzku k projednání nových pokynů, které řada jeho členů považuje za matoucí a vyvolávající dohady o jejich uplatňování v praxi. Vedoucí Bectu Philippa Childs prohlásila: „Návrh, že uplatňování zásad by mohlo být ponecháno na uvážení manažerů, vyvolalo u některých našich členů obavy, že se již nebudou moci účastnit akcí, které jsou důležité pro jejich identitu, aniž by se báli případných sankcí ze strany zaměstnavatele. I když Bectu chápe a podporuje základní princip, že BBC by měla být politicky nestranná, věříme, že jakákoli omezení zaměstnanců a nezávislých pracovníků pracujících v BBC musí být přiměřená a neměla by zasahovat do jejich svobody projevu v otázkách rovnosti.“

Zdroj: https://www.pressgazette.co.uk/bbc-social-media-guidelines-ban-virtue-signalling-criticism-of-colleagues-and-breaking-stories-on-your-own-accounts/?utm_source=Poynter+Institute&utm_campaign=8750952404-10072021+The+Poynter+Report&utm_medium=email&utm_term=0_26742a15dc-8750952404-390884284

Milan Pokorný

Spustit audio