Bojkot sportovních akcí?

5. únor 2024

Posluchači Českého rozhlasu mají právo dozvědět se z jeho vysílání výsledky českých reprezentantů.

Vážení,

tímto vyjadřuji důrazný protest proti hanebnému počínání Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál a jejímu porušování role veřejnoprávního rozhlasu a pravidel etiky.
A to přenášením záznamů a informací například ve dnech 27. a 28. ledna 2024 z tenisového turnaje Australian Open, jehož se po skandálním rozhodnutí pořádající organizace účastní „sportovci“ reprezentující a šířící propagandu fašistického, teroristického Ruska a jeho hlavního agresorského spojence Běloruska!!!
Tato naprosto nemorální činnost Českého rozhlasu probíhá v době, kdy fašistické Rusko za přímé podpory Běloruska stále bombarduje a okupuje sousední Ukrajinu, kde navíc páchá celou řadu válečných zločinů včetně únosů dětí, vražd civilistů včetně sportovců a bombardování civilních cílů včetně sportovišť!!!
Všechny civilizované sportovní svazy ve světě z těchto důvodů proto znemožňují účast sportovců reprezentujících Rusko a Bělorusko, obzvláště v kontextu faktu, že sportovci z Ukrajiny nemají vinou Ruska a Běloruska srovnatelné podmínky pro svou přípravu na sportovní utkání!
Vedení Českého rozhlasu tohle evidentně nepochopilo, když přistoupilo k naprosto skandálnímu zařazení přenosů a informačního servisu z toho ostudného turnaje – a šlape tak po životech ukrajinských civilistů i sportovců! A tohoto se dopouští za peníze povinných koncesionářů a daňových poplatníků České republiky!!!
Proto žádám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby ze své moci vedení Českého rozhlasu bezodkladně nařídila:
1.
Okamžité zastavení informování o skandálním tenisovém turnaji Australian Open.
2.
Opakované zveřejnění omluvy Českého rozhlasu koncesionářům za porušení své role veřejnoprávního rozhlasu a nemorální, byť nepřímé zapojení do ruské propagandy.
3.
Zamezení informování o dalších i příštích sportovních turnajích včetně Olympiády atd., pokud vedení těchto turnajů bude umožnovat sportovní účast ruských a běloruských sportovců, a embargo na nákup vysílacích práv k přenosům z těchto skandálních událostí – z peněz daňových poplatníků a koncesionářů.
Děkuji, zdraví K. K.

_____________________________________________________________________

Vážený pane,

Podatelna Českého rozhlasu mi předala Váš dopis. Po konzultacích s vedením Zpravodajství ČRo a s šéfredaktorem stanice Český rozhlas Sport si Vám dovoluji sdělit Vám své stanovisko.

Český rozhlas jednoznačně vyjádřil a nadále vyjadřuje podporu napadené Ukrajině, a to jak ve vysílání, tak v konkrétní pomoci ukrajinským médiím. Zároveň v jeho vysílání opakovaně zaznívá odsouzení ruské agrese.

Jako ochránce práv posluchačů vnímám a podporuji povinnost veřejnoprávního rozhlasu zpravodajsky pokrývat politické, společenské, kulturní a sportovní aktivity doma i ve světě, zvláště s českou účastí anebo s přítomnosti českých národních zájmů. Z toho důvodu respektuji zpravodajství ze sportovních podniků včetně těch, v nichž organizátoři umožňují start ruským a běloruským sportovcům. Je na zodpovědnosti pořadatelů, aby svá rozhodnutí obhájili. Zpráva není názor, nevyjadřuje souhlas ani pochopení.

Z výše uvedeného důvodu se nemohu ztotožnit s Vaším doporučením, aby Český rozhlas zamezil informování o sportovních akcích, na něž mají přístup ruští a běloruští sportovci. Posluchači veřejnoprávního Českého rozhlasu mají právo dozvědět se z jeho vysílání výsledky českých reprezentantů. Podle sdělení ředitele Zpravodajství ČRo Český rozhlas podporuje aktivity Českého olympijského výboru a dalších národních olympijských výborů, které usilují o neúčast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Nicméně olympijské hry jsou natolik důležitou a sledovanou událostí, že nemohu doporučit nebo hájit jejich zpravodajský bojkot, pokud Mezinárodní olympijský výbor umožní start vybraným ruským a běloruským sportovcům. Důvodem mého stanoviska je výše zmíněná povinnost poskytnout posluchačům úplné a pravdivé informace o všem podstatném v domácím i světovém dění. Od zpravodajství je třeba oddělit publicistiku Českého rozhlasu, která bezpochyby bude kriticky reflektovat sportovní diplomacii a její praktické dopady. Mohu Vám slíbit, že situaci budu pozorně sledovat a vyhodnocovat.

Své stanovisko dávám na vědomí řediteli Zpravodajství ČRo a šéfredaktorovi stanice Radiožurnál Sport.

S pozdravem

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio