Jak evropská veřejnoprávní média podporují diváky a posluchače během krize

6. duben 2020

Nová zpráva Evropské vysílací unie ukazuje, jak evropská veřejnoprávní média přizpůsobila své programy nově vzniklým potřebám.

S tím, jak se pandemie nového typu koronaviru šíří Evropou a staví její obyvatele do nedobrovolné domácí izolace, jsou lidé stále silněji odkázáni na média coby zdroj informací, zábavy a vzdělávání.

Nedávno publikovaná zpráva Evropské vysílací unie (EBU) zveřejnila data sesbíraná z osmnácti evropských zemí, která ukazují, jakým způsobem na tuto potřebu reagovala evropská veřejnoprávní média. Generální ředitel Evropské vysílací unie Noel Curran uvedl: „V tomto nelehkém čase poskytují veřejnoprávní média milionům Evropanů záchranný kruh. EBU jim nadále bude poskytovat podporu a prostor pro sdílení nápadů, vzájemné čerpání inspirace a výměnu obsahu.“

Z dat vyplývá, že to hlavní, co lidé v současné situaci vyžadují po veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, je aktuální a spolehlivé zpravodajství. Denní dosah veřejnoprávních médií stoupl ve zkoumaných zemích v průměru o 14 % a sledovanost večerního zpravodajství se dokonce zdvojnásobila. Ukazuje se také, že k tradičním médiím se obrací ve větší míře než dřív i mladé publikum. Významnou roli v nynější situaci sehrává on-line zpravodajství, jehož výsadou je především rychlost, s jakou může reagovat na rychle se měnící stav. On-line platformy veřejnoprávních médií v těchto dnech zaznamenávají až trojnásobný počet uživatelů oproti stavu před krizí.

V reakci na uzavření škol zařazují média veřejné služby do své programové skladby ve velkém vzdělávací pořady a navyšují ve vysílání prostor pořadům pro děti a dospívající, jako to činí i Česká televize nebo Český rozhlas. Španělská RTVE například spustila novou webovou a mobilní aplikaci EduClan, v níž mohou děti zhlédnout videa ke všem školním předmětům. Televizní vyučovací hodiny přenáší nově také srbská RTS.

Pro dospělé diváky, kterým jsou v současnosti odepřeny volnočasové aktivity, nabízí evropské televize speciální kanály, příkladem je nová sportovní stanice spuštěná televizí RAI, která nabízí archivní sportovní přenosy. Dalším příkladem kanálu určeného specifické cílové skupině (v daném případě pro starší diváky) je nový kanál České televize ČT3.

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio