Budoucnost rozhlasových her na Dvojce

Viktor Preiss a František Němec při natáčení
Viktor Preiss a František Němec při natáčení

Vedení stanice chce do sobotního termínu soustředit větší množství premiér výrazných titulů.

Dobrý den,

předesílám, že žiji s Českým rozhlasem celý život, tak jako žiji celý život bez televize.

Jsem například pamětník úplně prvního Hajaji...

Chápu, že pro oživení je potřeba občas obměnit vysílací schéma. Už jsme těch změn zažili spoustu a nakonec se se vším nějak vždy nějak sžili, i když ztráta některých pravidelných pořadů byla bolestná a hojila se dlouho.

Existuje však cosi, co lze považovat za základní kameny, na které není radno sahat. Zrušení pravidelné rozhlasové hry v neděli večer považuji za těžko odčinitelný zločin. Zrovna dnešní rozhlasová hra, tedy "poslední" (3. 2.), mne utvrdila v tom, že se děje něco, co by se stát nemělo. Zrušit v nedělním programu čas vyhrazený pro rozhlasovou hru s časovou rezervou umožňující vysílat i rozsáhlejší díla ze Zlatého fondu ČR je pro věrné posluchače Dvojky nenahraditelnou ztrátou. Jakkoli nemám nic proti paní Halině Pawlowské, myslím, že není nutné její program reprízovat v hlavním čase svátečního dne.

Se smutkem a pozdravem

A. D.

___________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za dotaz týkající se rozhlasových her na Dvojce.

Stejně jako Vy jsem toho názoru, že rozhlasové hry jsou výsostnou doménou veřejnoprávního rozhlasu. K redukci vysílacích časů nemohu v této chvíli říci nic více, než že je to právo vedoucích programových pracovníků. Podle informací, které mám k dispozici, zůstane tento královský žánr i nadále nedílnou součástí vysílání Dvojky, stejně tak jako Českého rozhlasu Vltava. Doposud byla rozhlasová hra na Dvojce vysílána ve dvou časech – v sobotu ve 13:00  a v neděli ve 20:00. Obě řady byly poměrně finančně náročně, a proto vykazovaly vysokou reprízovost a překryvy s ČRo Vltava (stejné hry na obou stanicích). Proto bylo rozhodnuto o spojení do jednoho času, nutno dodat toho tradičnějšího a posluchači více vyhledávaného, v sobotu ve 13 hodin. Povede to k soustředění většího množství premiér výrazných titulů. Pokud by Vám sobotní čas nevyhovoval, je možné si jednotlivé rozhlasové hry poslechnout na webu ČRo Dvojky kdykoliv v době 7 dnů po odvysílání.

Mou povinností je sledovat reakce posluchačů na tato rozhodnutí a navrhovat případné změny. Zatím je brzy na jakékoli závěry. Nicméně pro své příští vystoupení na poradě vedení jsem si téma rozhlasové hry poznamenal. Budu o něm kromě toho mluvit rovněž s Ondřejem Nováčkem a také s novou šéfredaktorkou Vltavy.

Se srdečným pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu