Češi nedůvěřují tradičním médiím, tvrdí analýza Reuters

19. červen 2018

Konzumenti médií v České republice se v rozporu s celosvětovým trendem obracejí na Facebook jako zpravodajský zdroj.

V červnu 2018 byla zveřejněna data z analýzy Digital News Report, kterou každoročně provádí Institut Reuters a která sleduje trendy v užívání médií ve čtyřiceti zemích z pěti kontinentů.

Za pozornost stojí zejména jeden z dílčích výsledků analýzy, z něhož vyplývá, že se po sedmi letech zastavil rozvoj sociálních sítí jakožto zpravodajského zdroje a většina sledovaných zemí podle dostupných dat nastoupila opačný trend. Katalyzátorem těchto změn je zejména sociální síť Facebook, jehož využívání pro získávání informací kleslo od roku 2016 o 6 procent. Z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu uskutečněny, vyplynulo, že uživatele od Facebooku odrazuje zejména nespolehlivost šířených informací a neplodné diskuse.

To, že uvedený trend není univerzální, ukazují data z několika zemí, v nichž využívání Facebooku jako zdroje zpráv zůstalo na stejné úrovni, případně mírně vzrostlo. Patří mezi ně například Španělsko, Polsko nebo Austrálie. Nejkřiklavější výjimkou je Česká republika, která jako jediná zaznamenala v tomto statistickém ukazateli dvouciferný meziroční nárůst (přesně o 10 procent).

Jedno z možných vysvětlení, proč Česká republika jde takto výrazně proti všeobecnému trendu, nabízí další ze statistických výstupů zprávy Reuters. Ten se týká důvěry obyvatel v média. Česká republika je zde naopak na chvostu pořadí. Na otázku, zda lze médiím obecně důvěřovat, odpovědělo kladně pouze 31 procent Čechů, což je podstatně méně, než je globální průměr (44 procent). Právě tato nedůvěra v obsah tradičních médií může být důvodem, proč se Češi v rozporu s celosvětovým trendem stále více obracejí na alternativní zdroje informací.

Odpověď na otázku po příčinách tohoto nelichotivého zjištění musí obsáhnout řadu aspektů a je zřejmé, že ne všechny bezprostředně souvisejí s činností samotných médií. Nicméně výsledky zmíněné analýzy jsou varovným signálem, který by měl podnítit krok ke vzrůstu důvěry v tradiční média v České republice.

Kompletní výsledky analýzy Reuters naleznete zde.

Spustit audio