Český hudební fond daroval Českému rozhlasu své notové materiály

26. červenec 2023

Český rozhlas získal do svého vlastnictví kompletní notové materiály Půjčovny Českého hudebního fondu, které má ve správě již od roku 2008. Fond hudebnin ČRo tak nyní disponuje tvorbou českých skladatelů klasické hudby 18.–21. století v podobě notových záznamů a provozovacích materiálů. Převážná část fondu obsahuje díla opsaná či zkomponovaná po roce 1954, kdy ČHF vznikl, až téměř do současnosti.

Notové materiály Českého hudebního fondu představují významnou akvizici pro Vydavatelství a nakladatelství ČRo, které funguje v rámci Fondu hudebnin již od roku 2001 a podporuje svými aktivitami jak rozhlasovou studiovou výrobu, tak koncertní život a hudební školství v Česku.

Až do devadesátých let bylo obvyklou praxí, že skladatelé notové materiály svých skladeb předávali do ČHF, který je půjčoval k provozování. Dnes má tento fond přes 10 000 položek zahrnující vokálně-instrumentální, symfonické, komorní nebo sborové kompozice českých, slovenských a v menší míře i dalších zahraničních autorů, např. J. S. Bacha, J. A. Bendy, J. Ceremugy, C. Debussyho, J. Filase, M. Ištvana, V. Kalabise, M. Kopelenta, I. Kurze, A. Parsche, A. Rejchy, V. Sommera, J. Temla, A. Vivaldiho a desítek dalších.
Nezanedbatelnou součástí fondu jsou také unikátní hudebně-vědné publikace věnující se české hudbě dochované ve strojopisech, které mohou sloužit badatelské veřejnosti. Soupis teoretických prací naleznete zde.

Během roku 2023 dojde k propojení databází katalogu Českého rozhlasu s hudebninami Českého hudebního fondu. Notové materiály pak bude možné objednávat již pouze na stránkách ČRo v databázi hudebnin nebo na emailu pujcovna@rozhlas.cz. Podmínky pronájmu a další informace jsou k dispozici zde.

Spustit audio