Daniela Černá

Je odpovědná za plynulý chod vysílání a dodržování provozně-organizačních zásad. Řídí provoz vysílacího a výrobního studia, včetně archivace. Celá její profesní kariéra je spojena s Československým, nyní Český rozhlasem, nejprve v zahraničním vysílání, krátce pak působila v anglicky vysílajícím Radiu Metropolis a na Regině. Poté pracovala v ČRo 6/Rádiu Svobodná Evropa, později v samostatné sekci ČRo 6. Od března 2013 se stala součástí týmu stanice ČRo Plus.