Etická komise: Český rozhlas musí prezentovat i menšinové názory

10. prosinec 2021

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 se sešla Etická komise ČRo. Její jednání se soustředilo zejména na etické otázky zpravodajství a publicistiky v souvislosti s očkováním proti covidu.

Generální ředitel ČRo René Zavoral ocenil, že navzdory složité situaci, která zapříčinila odklady termínu jednání, se komise sešla v kompletním složení, a poděkoval všem zúčastněným za jejich ochotu pracovat v tomto poradním orgánu.

Etická komise se věnovala metodám, jimiž veřejnoprávní Český rozhlas plní svou povinnost prezentovat a reflektovat co nejširší názorové spektrum. Posuzovala je v souvislosti s často vypjatými reakcemi veřejnosti, rozdělené v názorech na potřebu či povinnost očkování proti covidu. Dospěla k závěru, že tento spor, jenž se týká nejen osobnostní integrity, ale i zdraví a životů, je nutno ve vysílání Českého rozhlasu pravdivě prezentovat včetně názorů, které se jeví jako menšinové, pokud nejsou v rozporu se zákonem. Etická komise je přesvědčena, že prezentací rozdílných názorů na očkování Český rozhlas nevybočuje z rámce svých povinností.

Druhým tématem jednání byl postup při přebírání materiálů z jiných médií do vysílání ČRo. Etická komise se shodla, že pokud jde o média, která Český rozhlas hodnotí jako důvěryhodná, nedochází citací jejich materiálů v monitoringu médií k porušení etického rámce Kodexu ČRo.

Milan Pokorný, ombudsman ČRo a tajemník Etické komise ČRo

Vyjádření Etické komise naleznete zde.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Dr. h. c.
prof. JUDr., PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
René Zavoral
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c.
PhDr. Pavel Baran, CSc.
prof. MgA. Jiří Hlaváč
Spustit audio