Etická komise ČRo upozornila na otázky spojené se syntézou řeči

30. červen 2022

Jednání Etické komise Českého rozhlasu 29. června 2022 se věnovalo dvěma bodům: etickým problémům souvisejícím s tzv. řečovou syntézou a formám mediální podpory nákupu zbraní pro Ukrajinu.

Syntéza řeči je proces umělého vytváření řeči, resp. převod psaného textu na mluvenou řeč. Současné technologie využívají hlasy skutečných mluvčích, žijících i zesnulých. V některých zemích je tato technologická novinka využívána ve zpravodajských relacích, uvažuje se o jejím užití v literárních a dramatických žánrech. Členové Etické komise ČRo zdůraznili, že jsme svědky vývoje nového fenoménu, který být jak prospěšný, tak zneužitelný. Český rozhlas by měl být lídrem nejen v průzkumu technologických možností řečové syntézy, ale také ve stanovení pravidel jejího užití. Etická komise ČRo se shodla na názoru, že syntetický hlas není výrazem osobní identity mluvčího, jehož hlas byl použit. Z toho plynou důsledky pro uplatňování osobnostních práv. Otázkou je, zda lze syntetizovat řeč bez souhlasu mluvčího, zda je zde dostatečný souhlas osob blízkých, zda lze na hlas jako součást osobnostních práv uplatnit dědické nebo jiné nároky, apod. Etická komise ČRo se těmito otázkami hodlá zabývat ve spolupráci se specialisty na problematiku osobnostních práv.

Etická komise ČRo dále projednala žádost soukromé firmy, aby Český rozhlas mediálně (formou spotů) podpořil kampaň k vyzbrojování Ukrajinské armády. Etická komise ČRo ocenila jednoznačnou podporu napadené Ukrajiny, kterou Český rozhlas vyjadřuje řadou forem včetně vlastních charitativních akcí. Mediální podporu nákupu zbraní zmíněnou formou však nedoporučila. Etická komise ČRo vyjádřila přesvědčení, že podpora Ukrajiny včetně podpory vyzbrojování Ukrajinské armády by měla být předmětem redakčního zpracování v publicistických formátech.

Milan Pokorný, ombudsman ČRo a tajemník Etické komise ČRo

Vyjádření Etické komise naleznete zde.

Etická komise ČRo
Etická komise ČRo
Etická komise ČRo
Etická komise ČRo
Spustit audio