Etická komise v plném počtu

9. duben 2021

Ve čtvrtek 8. dubna 2021 se na pozvání generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala sešla Etická komise Českého rozhlasu doplněná o nové členy.

Etická komise je poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Jejím cílem je hodnotit práci Českého rozhlasu jako média veřejné služby zejména ve vztahu profesní etiky a právních norem.

Zasedání Etické komise se uskutečnilo v Radioklubu na Vinohradské 12 při dodržování přísných bezpečnostních opatření. Generální ředitel René Zavoral poděkoval členům komise za účast v tomto poradním orgánu a diskutoval s nimi o činnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby, maximálně otevřeného veřejnosti. Přínosem Etické komise je nezaujatý pohled uznávaných osobností české vědy a kultury na problémy spojené s činností Českého rozhlasu, neovlivněný každodenní praxí mediálního provozu.

Etická komise má pět členů, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem Českého rozhlasu na dobu jeho funkčního období. Patří mezi ně místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, profesor HAMU Jiří Hlaváč, profesorka VŠE Stanislava Hronová a ústavní právník Jan Wintr.

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu a tajemník Etické komise ČRo

Spustit audio