Etická komise: Veřejnoprávní rozhlas má za úkol zobrazovat svět v jeho komplexnosti

17. říjen 2023

Etická komise Českého rozhlasu jednala 11. 10. 2023 o míře explicity v informování o násilnostech a názorech posluchačů týkajících se projektu Mašíni a spol.

V souvislosti se jmenováním do Ústavního soudu rezignoval v červnu letošního roku na členství v Etické komisi Českého rozhlasu prof. Jan Wintr. Ve svém rezignačním dopise adresovaném generálnímu řediteli mj. uvedl: „Vážím si toho, že jsem byl do funkce člena Etické komise jmenován, že jsem mohl alespoň drobným dílem přispět tak vynikající a prospěšné instituci, jakou je Český rozhlas, a že jsem se mohl s vámi setkávat a diskutovat.“ Profesora Wintra nahradil ústavní právník a vysokoškolský pedagog doc. Jan Kudrna. Etická komise tak opět pracuje v plném počtu.

Poprvé se v novém složení sešla ve středu 11. října 2023. Na podnět generálního ředitele prodiskutovali členové Etické komise téma, které řešila ve vztahu k Českému rozhlasu i RRTV, a sice míru explicity v informování o násilnostech. Etická komise vyjádřila přesvědčení, že veřejnoprávní rozhlas má za úkol zobrazovat svět v jeho komplexnosti, k níž realistické zpravodajství z válečných konfliktů náleží. Zároveň upozornila na nepřípustnost samoúčelného zobrazení naturalistických detailů. Toto konstatování má obecnou povahu, neboť zmíněný jev Etická komise v činnosti Českého rozhlasu nezaznamenala.

Etická komise se dále věnovala reakcím posluchačů na projekt Mašíni a spol.: Hrdinové, nebo zločinci? V tomto bodě konstatovala, že přijímá s porozuměním koncepci veřejnoprávního Českého rozhlasu, který předkládá veřejnosti vyvážené informace a na jejich základě střet různých názorů, a to i v případě skupiny bratří Mašínů.

Milan Pokorný, ombudsman ČRo a tajemník Etické komise ČRo

Spustit audio