Etická komise znovu jednala o hlasové syntéze

22. prosinec 2022

Ve středu 22. prosince 2022 se naposledy v tomto roce sešli členové Etické komise Českého rozhlasu. Na podnět generálního ředitele se podrobně věnovali problémům spojeným s užitím syntetického hlasu, jedné ze zajímavých inovací, která proniká do veřejného prostoru v nejrůznějších podobách (čerstvou zkušenost mají například slovenští diváci se syntetickým hlasem Julia Satinského v televizní reklamě).

V případě žijící osoby, která dala souhlas k jasně definovanému užití svého hlasu pro účely hlasové syntézy, nemá Etická komise zásadnější výhrady. Upozornila však na řadu rizik, jež jsou s tím spojena, a která musí veřejnoprávní rozhlas vzít v úvahu při nastavování pravidel práce s hlasovou syntézou:

  • riziko zneužití digitálního otisku hlasu k reprodukování jakéhokoli obsahu – možné poškození osobnostních práv,
  • riziko zneužití digitálního otisku (matrice) ve vlastnictví soukromých subjektů, které tento otisk vyrobily na zakázku ČRo, ale zůstává jejich majetkem,
  • riziko změny charakteristiky/identity osobnosti modulací syntetického hlasu, aniž má daná osoba možnost korekce,
  • riziko, že užití syntetického hlasu může část posluchačů odmítat a může je považovat za manipulaci až podvod. S tím souvisí riziko oslabení důvěryhodnosti rozhlasu jako média veřejné služby,
  • riziko postupu veřejnoprávní instituce v prostoru, který nemá vytýčené a společensky vydiskutované etické normy.

V případě nežijících osob, které k takovému účelu souhlas neposkytly, Etická komise upozorňuje na to, že hlasový projev je projevem osobní povahy a nepodléhá dědickým právům. Souhlas osob blízkých je vítaným podpůrným argumentem pro užití syntetického hlasu v dobrém úmyslu, avšak spory mezi osobami blízkými mohou celý postup zkomplikovat až zdiskreditovat. Etická komise z výše uvedených důvodů dává v úvahu, zda Český rozhlas nemá v situaci, kdy společenská a odborná diskuse je v samém počátku, k hlasové syntéze užít hlasového projevu žijících osob, které k tomu daly souhlas.

Spustit audio