Filmové melodie Petra Hapky v Braillově notopisu

20. listopad 2023

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vydává v letošním roce další titul přepsaný do Braillova notopisu a navazuje tak na řadu let trvající tradici publikování not tohoto typu v Českém rozhlase.

Pro přepis byly z rozhlasového katalogu vybrány Nejznámější filmové melodie Petra Hapky pro souborovou hru v aranžmá Petra VaňkaHapkovy melodie si  vybrali sami žáci a pedagogové ze speciálních škol a ZUŠ v rámci ankety, kterou nakladatelství s pomocí Světlušky - Nadačního fondu Českého rozhlasu a Asociací ZUŠ vyhlásilo.

Přepsat rozsáhlou publikaci nabízející celkem jedenáct skladeb se podařilo díky velkému úsilí pracovníků slepecké tiskárny Karla Emanuela Macana. Děti s vadami zraku si tak mohou dle Braillova notopisu zahrát melodie z filmů Páni kluci, Bylo nás pět nebo Fešák Hubert v univerzální úpravě pro jeden až čtyři melodické hlasy a klavír.

Notopisy v Braillově písmu mají i jedinečný osvětový přínos, protože poukazují na to, jak důležité je, aby i v době překotného digitálního rozvoje uměly nevidomé děti používat Braillovo písmo ke komunikaci i umělecké tvorbě.

Díky Světlušce se speciální péče tentokrát dostalo také obálce. Autorkou obrázku CO JE V NÁS – TĚŠÍM SE NA SVÉ ZÁLIBY na obálce vydání je 14letá Magdaléna Maňáková z gymnázia ve Vsetíně. Její obrázek získal hlavní cenu v Mezinárodní výtvarné soutěži dětí a mládeže se zrakovým postižením s názvem RADOST TVOŘIT v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

 

Petr Hapka: Nejznámější filmové melodie (obálka pro noty v Braillově notopisu)
Petr Hapka: Nejznámější filmové melodie (obsah pro noty v Braillově notopisu)

Publikace, která byla poprvé představena 10. listopadu na Koncertě pro žáky a učitele ZUŠ ve studiu S1 Českého rozhlasu, se nyní dostane do všech škol pro děti s vadami zraku v České republice i na Slovensku, do ZUŠ, kde vyučují nevidomí učitelé hudby a kde se na hudební nástroj učí nevidomí žáci a studenti. Notopisy budou dostupné také v půjčovně pomůcek pro zrakově postižené, kterou provozuje Světluška a v Knihovně pro nevidomé K. E. Macana.

Spustit audio