PhDr. Robert Škarda, Ph.D.

vedoucí Podpory vydavatelství a nakladatelství

Před nástupem do rozhlasu jsem studoval hru na tubu na konzervatoři v Českých Budějovicích a v Praze. Na Filozofické fakultě UK jsem vystudoval hudební vědu, poté jsem na Ústavu hudební vědy FFUK získal doktorát. Pracoval jsem v Editio Bärenreiter a v České filharmonii.  

V rozhlase pracuji od roku 2008 jako redaktor hudebního nakladatelství. Mým úkolem je rozvíjet nakladatelské a vydavatelské aktivity Českého rozhlasu a hledat cesty, jak nejlépe zhodnotit unikátní sbírky nahrávek a hudebnin Českého rozhlasu v komerční oblasti. 

Komunikuji, s autory, notografy, výtvarníky, překladateli a ochrannými svazy, vedu agendu nakladatelských smluv. Tvořím ediční plán nakladatelství a podílím se na dramaturgii klasické hudby pro digitální distribuci, zejména pro rozhlasový e-shop Radiotéka.cz. 

Externě spolupracuji se stanicí Vltava, kde vybírám hudbu do ranní Mozaiky. 

Kontakt:
tel.: +420 221 553 313
e-mail: robert.skarda@rozhlas.cz, www.tksila.cz