Za účasti Českého rozhlasu se v Praze se konala konference IAML 2022

15. srpen 2022

Výroční konference Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center IAML se letos konala 24.–29. 7. v Praze v prostorách Městské a Národní knihovny.

Každý rok se kongres IAML koná v jiném městě světa a Praha toto shromáždění hostila podruhé, poprvé to bylo v porevolučním roce 1991. V loňském roce, kdy se kongres IAML konal on-line kvůli pandemii covidu-19, připravil Český rozhlas pro konferenci tuto video prezentaci.

Na prestižní akci se sjelo se téměř tři stovky odborníků z celého světa. Kongresu se zúčastnilo Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, které zde prezentovalo svou značku, prodejní i půjčovní katalog a rozhlasový notový archiv.

Prezentační stánek Českého rozhlasu nabídl po celou dobu konference v Městské knihovně notové publikace k prodeji, katalogy a další propagační materiály.  Společně s ČRo se takto prezentovali také např. Bärenreiter Praha, Harrasowitz Verlag, Breitkopf & Härtel a další nakladatelé. Partnery konference byly digitální notová knihovna Nkoda, digitální koncertní síň Berlínských filharmoniků (Digital Concert Hall) a QwestTV.

V rámci programu Broadcasting and Orchestra Libraries s názvem Behind the scenes of broadcasting orchestra music libraries přednesl Robert Škarda referát s názvem Czech Radio: music publisher and its orchestral hire library. V rámci druhé přenášky od Julie Pestke z Westdeutscher Rundfunk v Kolíně nad Rýnem s názvem Aus dem Archiv aufs digitale Notenpult byly prezentovány zkušenosti s digitálním užitím notových materiálů pro rozhlasové hudební soubory.

Členové jmenované sekce IAML vedené Sabinou Benelli z Fondazione Teatro alla Scala v Miláně navštívili v průběhu kongresu také Český rozhlas. Společně nahlédli do rozhlasových studií i archivů a mohli si prohlédnout i vzácné hudební rukopisy a tisky od Michny, Martinů nebo Janáčka uložené v rozhlasových sbírkách.

Kongres IAML se konal ve spolupráci s Českou národní skupinou IAML, z. s., Národní knihovnou ČR, Městskou knihovnou v Praze a Institutem Bohuslava Martinů. Odborný program doplnili také doprovodné kulturní pořady, koncerty, výstavy, výlety a návštěvy dalších hudebních pracovišť v Praze (nechyběla ani návštěva notového depozitáře Českého rozhlasu).

Spustit audio