Historie zločinu

15. září 2016

Diskuse nad některými aspekty pořadu Historie českého zločinu. Jaký je smysl tohoto pořadu?

Vážený pane doktore,

jsem dlouholetým platícím posluchačem Českého rozhlasu. Nenávidím násilí, a proto se vyhýbám poslechu pořadu Historie zločinu na bývalé stanici Praha. Včera jsem však v autě "nedopatřením" jeden díl vyslechl. Byl jsem šokován brutalitou informací, které Český rozhlas posluchačům podává. A zvláště podivné je, že se pořad vysílá v době před vysíláním pro děti.

Rád bych se Vás proto zeptal, jaký je smysl tohoto pořadu. Vysílání na mne působí dojmem, že cílem je zvyšování agresivity a brutality chování, zvláště u mladé generace. Jiný smysl v pořadu opravdu nevidím.

Srdečně

Doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.

<hr/>

Vážený pane docente,

děkuji Vám za postřeh týkající se vysílání jednoho z dílů rozhlasového cyklu Historie českého zločinu. Nechci zpochybňovat Váš posluchačský prožitek ani s ním polemizovat, dovolte mi však uvést jej do širšího kontextu.

Pořad, který jste ve středu 7. září vyslechl, je součástí čtyřicetidílného seriálu, jehož posláním je formou dokudramatu přiblížit proměny forem a metod práce české kriminalistiky od roku 1918 do současnosti. Scénáře jsou připravovány ve spolupráci s Muzeem policie ČR a s významnými specialisty oboru, jako je emeritní vrchní komisař pátracího oddělení pražské kriminální policie Rudolf Čížek, plk. Michal Mazánek, ředitel Úřadu kriminální policie, dále pracovníci Útvaru rychlého nasazení a výjezdové vyšetřovací skupiny Policie ČR, soudní znalci apod.

Jméno dokumentaristky Bronislavy Janečkové je další zárukou toho, že účelem celého projektu není dráždění smyslů ani honba za senzacemi. Tato uznávaná rozhlasová dokumentaristka stojí za takovými projekty, jako je Rok v dopisech, Rozhlasový rok a řady solitérních dokumentů se sociální a historickou tematikou, oceněných na mezinárodním fóru.

Ještě za svého působení v čele redakce Týdeníku Rozhlas jsem měl možnost se s tímto projektem blíže seznámit, takže informace, které uvádím, mám ověřeny, stejně jako záměry tvůrců popsat práci české kriminální policie bez obvyklých scenáristických a ideologických klišé, pravdivě, ve shodě se současným stavem odborného poznání, a vzdát tak poctu této nesmírně náročné profesi.

Z podstaty věci vyplývá, že některé případy musí obsahovat drsné detaily, aby posluchač mohl pochopit všechny souvislosti práce kriminalistů. Nejsou to však na rozdíl od řady filmů nebo televizních pořadů detaily podávané samoúčelně, kvůli zajištění větší pozornosti publika, jména tvůrců tuto možnost vylučují. Nicméně Vaše připomínka týkající se zařazení reprízy seriálu na podvečerní čas je vzhledem k obsahu některých dílů relevantní a já ji prodiskutuji s vedením Dvojky Českého rozhlasu.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio