Je svoboda a pluralita evropských médií ohrožena?

18. červenec 2017

Evropská mediální scéna zažívá období obchodních a politických vlivů. Tento závěr uvádí studie vědeckého centra CMPF, které v minulém roce zkoumalo prostředí médií ve třiceti zemích Evropy.

Průzkum provedlo Centrum plurality médií a svobody médií (The Centre for Media Pluralism and Media Freedom). Průzkum, který spolufinancuje Evropská unie, byl zaměřen na rizika, která ohrožují nezávislost evropských médií.

Výsledky ukazují, že do činnosti médií stále více zasahují politické a obchodní zájmy, ale také například, že ženy a menšinové skupiny mají k médiím ztížený přístup. Nejhorší výsledky průzkum přisoudil Turecku.

Jaká jsou tedy hlavní zjištění?

1) Vlastnictví médií je koncentrováno do několika málo zdrojů, což představuje významnou překážku větší informační a názorové rozmanitosti.

2) V mnoha zemích Evropy není vlastnická struktura médií transparentní, a pro veřejnost je tak problematické posuzovat možné vlivy a zájmy na mediální obsah.

3) Nezávislost redakcí je velmi křehká a může podléhat politickým a komerčním vlivům.

4) Velkým rizikem je nízká mediální gramotnost – většina zemí nemá vyvinutou žádnou politiku na její zvyšování a tato oblast není dostatečně vyučována ve školách.

5) Významná část menšin, které v Evropě žijí, nemá dostatečný přístup k médiím a v několika zemích média profilovaná na tyto komunity vůbec neexistují.

6) Zastoupení žen v evropských médiích je nízké.

Česká republika v několika posuzovaných aspektech nedopadla příliš dobře. Velmi vysoké riziko si česká média vysloužila v oblasti transparentnosti a koncentrace vlastnictví, v oblasti ovlivňování zpravodajského obsahu vlastníky, ale také politiky.

Kompletní výsledky studie můžete nalézt zde: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-risk-europe/

Hodnocení České republiky naleznete zde: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/czech-republic/

Spustit audio