Kantáta Tempus Iuvenis Jana Vičara v katalogu Českého rozhlasu

14. srpen 2020

Renomovaný skladatel a muzikolog Jan Vičar spolupracuje s nakladatelstvím Českého rozhlasu od roku 2015.

Po vydání jeho skladeb Pocta hudcům pro housle a violu nebo violoncello (2015), Žítkovské bohyně, fantazie pro koloraturní soprán a orchestr a Koncertu pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“ (2018), vydává Český rozhlas od Jana Vičara nejrozsáhlejší kompozici - Tempus iuvenis, kantátu pro koloraturní soprán, hluboký bas,  smíšený sbor a orchestr na latinské texty.

Jan Vičar: Tempus Iuvenis

Profesionálním i vyspělým amatérským tělesům nabízíme k pronájmu dílo, které bylo nominováno na cenu Classic Prague Awards 2019 v kategorii Soudobá kompozice. V roce 2018 bylo podpořeno tvůrčími stipendii Ministerstva kultury České republiky (Kulturní aktivity) a Olomouckého kraje (Program podpory kultury v Olomouckém kraji).

Autor o své skladbě říká: „Kantáta Tempus Iuvenis (Čas mládí) pro koloraturní soprán, hluboký bas, smíšený sbor a orchestr na latinské texty „žáků darebáků“ je poctou mladé generaci i oslavou pomíjivého mládí. Obsahuje části rozmarné, ba dokonce rozverné, ale naopak také vážné. Latinské texty jsou čerpány z Kazatele (Starý zákon), evropských středověkých památek (Carmina Burana, Třeboňský rukopis) a českého folkloru přeloženého do latiny Luborem Kysučanem (nar. 1968).
Je středoevropskou paralelou kantáty Carmina Burana (1937) od Carla Orffa. Na rozdíl od ní se však opírá o postmoderní materiálovou bázi a využívá k vyjádření pocitů a významů i tzv. stylovou charakteristiku. Kompozice byla dokončena 18. dubna 2018, trvá přibližně čtyřicet minut a je věnována autorovým dětem – Janovi, Šárce, Michalovi a Ondřejovi.

Trojí první uvedení se uskutečnilo 17. března 2019 v Žilině (jen výběr sborových částí; dirigent a sbormistr Štefan Sedlický, Státní komorní orchestr Žilina, Žilinský smíšený sbor, Cantica laetitia Zlín, sbormistr Josef Surovík), 27. března 2019 v Pardubicích (světová premiéra; dirigent a sbormistr Jan Míšek, Komorní filharmonie Pardubice, chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, Veronika Kaiserová – soprán, Josef Kovačič – bas) a 17. listopadu 2019 v Olomouci (dirigent Petr Vronský, Moravská filharmonie Olomouc, chlapecký sbor Bonifantes Pardubice, sbormistr Jan Míšek, Veronika Kaiserová – soprán, Josef Kovačič – bas).“

Jan Vičar (nar. 1949) se celoživotně věnuje kompozici, muzikologii a vysokoškolské pedagogické činnosti. Vyučoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zásadním způsobem podílel na vybudování katedry muzikologie, působil jako šéfredaktor odborného časopisu Hudební rozhledy, přednášel na amerických univerzitách.
Je zkušeným organizátorem a koncepčním pracovníkem: předsedou a členem oborových rad doktorského studia, řešitelem grantových projektů, zakladatelem oboru hudební produkce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze, a také tvůrcem mezinárodního festivalu soudobé hudby  MusicOlomouc.

V roce 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Rady Státního fondu kultury České republiky. Publikoval sedm knih (z toho jednu v angličtině) a řadu studií na témata sahající od hudební estetiky a hudební kritiky přes hudební teorii až po dějiny soudobé české hudební kultury.

Jeho kompozice jsou uváděny a vydávány tiskem v České republice i v zahraničí a jeho sedm autorských CD bylo kladně přijato domácí i zahraniční hudební kritikou. Je profesorem Katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Oddělení hudebně teoretických disciplín Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Podrobněji viz janvicar.cz

Spustit audio