Komentáře Petra Žantovského

30. leden 2017

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana na Českém rozhlase Plus komentovala celá řada publicistů a komentátorů tak, aby bylo zastoupeno široké názorové spektrum.

Vážená redakce,

vyslechl jsem si v úterý 27. 12. 2016 příspěvek Petra Žantovského ke svatoštěpánskému projevu Miloše Zemana. Celý text byl věnován pouze jednomu bodu z projevu – tzv. internetové cenzuře nového odboru na ministerstvu vnitra.

Přišlo mi podivné, že pan Žantovský, který je označován jako mediální analytik, zcela pominul Zemanův argumentační faul, když o osobě, v tomto případě řediteli Evropských hodnot, Jakubu Jandovi, opětovně hovořil jako o pornoherci, aniž by polemizoval s názorem. Nevěřím, že by pan Žantovský o této polemické figuře nevěděl, když na jeho vlastní stránce Mediasres v textu jeho manželky Irena Žantovské „Řečnické triky a protitriky“ stojí „Odbíhání od tématu, nejčastěji k osobě protivníka s cílem zdiskreditovat jeho pověst, odbornost, kompetentnost (navíc v poznámce pod čarou můžeme číst: „(2) K základním manipulačním technikám patří např. zamlčování nepohodlných informací, záměrné obviňování, invektivy a nálepky, uplatnění metody zdánlivých autorit, využívání strachu a obecně ovlivňování emocí, siumulace objektivity a neutrality atd. Vioce in: Ilowiecki, M.T. a Žantovský, P.: Manipulace v médiích. Praha: UJAK 2008, ISBN 978-80-96723-50-1“

Ještě zásadnější mi ale přijde něco jiného. Panu Žantovskému totiž – stejně jako Zemanovi – vadí, že při ministerstvu vnitra být zřízeno Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a tvrdí, že

„výsledkem jeho(ž) činnosti, připusťme, že třeba ne tím prvotním cílem, ale možným a pravděpodobným efektem, bude nový druh internetové cenzury.

Tento útvar staví na dosavadních aktivitách organizace, která se údajně specializuje na odhalování kremelské propagandy v českém webovém prostoru. Inu, proti tomu by nebylo co namítat, kdyby jediným smyslem takových snah nebylo jen vypočítávání a nálepkování politicky nekorektních, nehodících se a údajně nepřátelských mediálních či prostě názorových aktivit.“

Neodbytně se mi vnucuje dojem, že tady pan Žantovský nehraje poctivě. Je totiž zakládajícím členem enigmatické Asociace nezávislých médií (založená 22. 3. 2015), která ani neuvádí, jaká média jsou v ní sdružena. Stačí se ale podívat na další zakládající členy. Jsou jimi konspiracista Jan Korál, zřizovatel kremlofilního a antisemitského webu NWOO, dále ezoterický konspiracista Ondřej Geršl, zřizovatel webů AC24 a Lajkit (a nyní již zastaveného časopisu Vědomí, jehož přispěvatelem pan Žantovský byl a o kterém referoval na Parlamentních listech v textech Časopis Vědomí nabízí hledání pravdy místo mediálních manipulací (16. 11. 2014), Časopis, který usiluje o to, abyste věděli (15. 5. 2015), Vědomí je od slova vědět (14. 6. 2015). O antisemitismu na výše zmíněných webech NWOO a AC24 píše Zbyněk Tarant v článku „Za vše mohou Židé?“ (Dingir 2/2016), str. 53). Pan Žantovský je také pilným přispěvatelem Parlamentních listů, které rovněž šíří prokremelskou propagandu (argumentace informováním Parlamentními listy v konkrétních případech, pozn. kanc. ombudsmana ČRo). Není tedy divu, že se pan Žantovský těchto webů tak zastává.

V této souvislosti začíná být zajímavé také to, koho z „alternativních kruhů“ si pan Žantovský zve do svých pořadů na ČRo.

V pořadu Hovory vystoupili například:

  • Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií (11. 4. 2015)
  • Michal Voráček, ředitel Our Media, tedy společnosti, jež vydává Parlamentní listy (5. 1. 2016)
  • Boris Koroni, zřizovatel webu Slobodný vysielač, propojený se sdružením Česká konference, kde pan Žantovský vystupuje (2. 2. 2016)
  • Karel Kříž, Česká konference, provázáná s webem Slobodný vysielač (16. 2. 2016)

V pořadu „Co vy na to?“ mj. vystoupili:

  • Ondřej Geršl, zřizovatel AC24 a Vědomí (19. 12. 2014)
  • Alexandr Vojta, šéf projektu Debatní klub, kde pan Žantovský vystupoval už před vysíláním tohoto pořadu (13. 2. 2015)
  • Stanislav Novotný (18. 4. 2014)
  • Daniel Solis, antisemita a konspiracista (viz např. zde) (30. 5. 2014)

Se srdečným pozdravem

Miloš Kadlec

<hr/>

Vážený pane Kadleci,

omlouvám se za zdržení odpovědi. K Vašemu dopisu jsem si vyžádal stanovisko Petra Žantovského.

Pan Kadlec kritizuje můj komentář k vánočnímu projevu prezidenta. V jeho hodnocení však dominuje vyjádření jeho vlastního postoje k samotnému prezidentovi, a to nemohu komentovat.

Dále pan Kadlec vypočítá některé mé aktivity v ČRo i mimo ČRo. Vypočítává různé osoby a vtiskuje jim svévolně různé dehonestující nálepky. Pan Kadlec neuvedl ani jednu citaci některého mého mediálního vystoupení v daných médiích, které by porušovalo zákon či obecné normy profesionální žurnalistiky. Proto považuji celé sdělení pana Kadlece za zmatečné a bezpředmětné.

Petr Žantovský

Nepřísluší mi vstupovat do diskuse mezi Vámi a panem Žantovským. Jako zástupce oprávněných zájmů posluchačů mne zajímá, zda kritická reakce posluchače poukáže na konkrétní porušení zákona nebo interních pokynů. V daném případě se tak nestalo. K danému případu mi poskytl bližší informace šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Ondřej Nováček. Z jeho vyjádření vyplývá, že vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana na Českém rozhlase Plus komentovala celá řada publicistů a komentátorů, mezi nimi Radko Kubičko, Petr Nováček, Ivan Hofman, Petr Holub, Ondřej Konrád či Petr Žantovský. Složení komentátorů bylo zvoleno záměrně tak, aby reprezentovalo široké názorové spektrum. Nelze očekávat vyváženost a nestrannost od jednotlivých komentářů, už proto, že žánr komentáře je postaven na subjektivním postoji autora, na někdy až hyperbolicky vyostřené argumentaci, ale tyto hodnoty je třeba vyžadovat v souhrnu publicistických výkonů. Cílem je objektivita a nestrannost vysílání Českého rozhlasu jako celku. A tato tendence nebyla v daném případě porušena.

Pokud byste chtěl dále diskutovat s Petrem Žantovským o jednotlivých bodech, které uvádíte ve svém dopisu, doporučuji Vám obrátit se přímo na něj. V této debatě o úzce vymezených tématech bych fungoval jen jako nezúčastněný zprostředkovatel, což by ji komplikovalo.

S pozdravem a přáním pěkného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio