Komorní trio a jeho proměny

13. říjen 2020

Poslední novinkou v oblasti komorní hudby je vydání skladby pro housle, lesní roh a klavír od Jiřího Pazoura. Rozšiřujeme tak náš katalog hudebnin k prodeji o další kompozici pro tři nástroje. Trio je sice v hudbě ustálená forma, jeho konkrétní nástrojové obsazení je však značně proměnlivé. Jak ukazuje i náš výběr, rozmanitost a variabilita platí zvláště pro hudbu minulého století a současnosti.

Jiří Pazour: Probuzení perel pro housle, lesní roh a klavír
Dvojdílná kompozice Probuzení perel vznikla v letech 2004–2008 na objednávku českého komorního souboru Brahms Trio Prague. Původně dvě samostatné skladby (Jiné časy a Probuzení perel) autor později spojil do jednoho hudebního celku. Myšlenkově se jedná o lyrický hudební obraz o dvou částech, který, stejně jako řada dalších skladeb Jiřího Pazoura, má svůj vlastní posluchačům skrytý děj a vychází z autorových osobních prožitků a pohledů na svět. Skladba se dočkala řady koncertních provedení v České republice a v roce 2015 byla s úspěchem provedena souborem Chamber Soloist of Detroit na koncertě ve First Presbyterian Church of Farmington v USA.
Nahrávku naleznete zde

František Chaun: Trio pro klarinet, lesní roh a kontrabas
František Chaun vyhledával zejména ve své komorní tvorbě nevšední zvuk, který svým způsobem podtrhuje onen typický sklon ke grotesce a ironii, občas i bezuzdně hravé recesi. Trio bylo původně určeno trojici vynikajících instrumentalistů a Chaunových přátel: klarinetistovi Václavu Kyzivátovi, hornistovi Arnoštu Charvátovi a kontrabasistovi Václavu Fukovi, kteří byli v roce 1968 jeho prvními interprety.
Nahrávku naleznete zde

Iša Krejčí: Trio – Divertimento pro hoboj, klarinet a fagot
Trio Divertimento má čtyři kratičké věty /Introdukce - Chorál - Scherzino - Rondino/ instrumentačně dobře posazené s přehledným rytmem a čistou homofonní sazbou, hratelné už pro žáky konzervatoří. Stručně řečeno, zájemci o komorní hru v tomto nástrojovém obsazení najdou v této skladbě vše pozitivní, co lze od této barvy zvuku očekávat: lehkost, humor a hravou nenáročnost.
Nahrávku naleznete zde

Zdeněk Lukáš: Trio Boemo pro housle, violoncello a klavír
Trio Boemo je skladba nadlehčená bezprostředností člověka vyzrálého k životnímu optimismu, jehož invence je s přibývajícím věkem stále radostnější a úsměvnější. V její zdánlivě neobvyklé dvoudílné formě se v začátku druhé věty skrývá jiskřivý rychlý střední díl. Průzračnou sazbu tohoto klavírního tria vytvořil Z. Lukáš na přání členů současného Českého tria, kterým také skladbu věnoval.
Nahrávku naleznete zde

Milan Slavický: Vzývání IV pro housle, klarinet a klavír
„K řadě třech sólových instrumentálních skladeb s názvem Vzývání (I pro sólovou violu, II pro marimbu a III pro flétnu) jsem připojil čtvrtou, která se od předchozích sice odlišuje obsazením, ale spojuje ji s nimi materiál (pracuji i zde s mým oblíbeným intervalovým výběrem) a výrazová charakteristika - i zde jde o introvertní hudbu rozvíjenou na obloukovém půdorysu, vytvořenou spíš z témbrových prvků a teprve v průběhu vývoje nabývající určitějších obrysů.“
Nahrávku naleznete zde

Ivan Kurz: Trio giocoso pro housle, klarinet a klavír
„Vyjádření pozitivního obsahového náboje, pocitu radosti a hravosti, srdce, které není studené, tj. objevení nové krásy, jemné a poetické, to chce být smyslem existence mé kompozice, Tria giocosa pro housle, klarinet a klavír.“

Jiří Jaroch: Tři věty pro housle, violoncello a klavír
Tři věty pro housle, violoncello a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho „Památce přítele Vladimíra Fidrmuce, nadšeného violoncellisty našeho „Kolínského kvarteta" – kvarteta mého mládí", jak uvádí na titulní straně svého rukopisu. V osmnáctiminutovém díle převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu s využitím technických možností všech tří nástrojů.

Martin Klusák: Orion Trio, miniaturní variace pro housle, violu a violoncello
Orion Trio je skladba, jejíž atmosféra i formální struktura je inspirovaná stejnojmenným souhvězdím. První věta, Bellatrix, se řídí vlastními harmonicko-melodickými pravidly, které ve výsledku mají vytvářet dojem stálé hudební konsonance. Ostatní tři věty jsou variacemi tohoto hudebního materiálu; Saiph pracuje s reverzní transkripcí Bellatrix, Betelgeuse s inverzním přepisem a Rigel je variací původního znění Bellatrix. Odtud také zkratka ORIO(N) - Origo, Reversio, Inversio, Origo, (Nihil).

Spustit audio