Kvalita archivních záznamů

5. říjen 2016

Zvukaři Českého rozhlasu se snaží materiály dodané autory pořadů upravit na co nejvyšší technickou kvalitu.

Vážený pane Pokorný,

před malou chvílí jsem doposlechl všechny díly vzpomínek na českou herečku Mílu Myslíkovou (https://goo.gl/IWIiRq). Na stránkách ČR se mi bohužel nepodařilo najít kontakt na autory, proto se obracím na Vás.

Byl to pěkný pořad, bohužel mám výhradu k jeho technické kvalitě – proč je ve všech ukázkách z filmu/her, kde herečka účinkovala, tak špatná technická kvalita? Vlastní pořad je v pořádku, ale všechny použité ukázky jsou téměř na hranici srozumitelnosti (telefonní kvalita), vůbec neobsahují vysoké a nízké kmitočty. Vždyť nejde o vyloženě archívní snímky z počátku vysílání a originální snímky mají technickou kvalitu zcela jistě dostatečnou. Toho jsem si všiml i v jiných pořadech Rozhlasu – myslím, že příčinou je buď absence dostatečných technických znalostí technického personálu, který pořad vyrábí nebo nedostatek času/ochota na to, aby se autoři dobrali originálního pořadu v dostatečné technické kvalitě, kterou lze použít.

Občas se patrně stává, že přebírají zvukový záznam z technicky velmi nekvalitních zdrojů, snad např. Youtube apod., což považují z profesionálního hlediska za naprosto amatérský krok a zcela nepřijatelný pro Český rozhlas. Jinak si celou situaci nedovedu vysvětlit. Pak i obsahově pěkný pořad putuje do archívu v technické kvalitě, která je dle mého názoru zcela nepřijatelná pro profesionální provoz/pracoviště, jakým Český rozhlas bezesporu je. V Českém rozhlasu vaši pracovníci neabsolvují nějaké odborné školící programy, kde by technický personál byl seznámen s pravidly, která prostě nesmí překročit, aby byla zajištěna profesionální zvuková technická kvalita? Vždyť vaše archívní snímky již ze šedesátých let mívají lepší technickou kvalitu (byť obsahují malý šum, což je dáno tehdejším technologickým stavem záznamové techniky) než některé zvukové snímky ze současnosti.

Velmi mne to rmoutí, neboť jsem milovníkem výtečné technické kvality, která se bohužel v současné době vytrácí. Zvukařské řemeslo patrně silně degraduje a zvukařem je dnes každý i bez technického vzdělání v této oblasti… Je přece krásné si poslechnout "velké hlasy" našich herců tak, jakoby stáli vedle nás a nikoliv jakoby na nás mluvili z telefonu… Proč dříve bylo možné, že zvukové snímky měly vždy vynikající technickou kvalitu, a dnes je s tím problém? Vždyť současná digitální zvuková technika dosahuje daleko lepších parametrů než technologie analogová, bohužel patrně zvukařské "řemeslo" dostává na frak… Myslím, že moje připomínka se Vám bude zdát zcela nepodstatná, ale pokus jsem učinil…

Rozhlas jako médium má pouze zvukovou složku, nikoliv obrazovou, proto tato by měla vždy mít tu nejvyšší možnou technickou kvalitu, dle mého názoru je to také indikátor profesionality Rozhlasu. Každý posluchač přece jen rádio neposlouchá na mobilu z Číny…

S pozdravem

Jiří Stifter

<hr/>

Vážený pane Stiftere,

Vaše připomínka se zabývá dosti speciální problematikou, proto bylo nutné vyžádat si stanovisko vedoucího tvůrčí skupiny mistrů zvuku. (Níže)

Věřím, že Vás vyjádření pana Mgr. Fisla přesvědčí o tom, že rozhlasoví pracovníci berou reakce posluchačů vážně a jsou připraveni o své práci diskutovat. Pokud byste to považoval za vhodné, může Vám moje kancelář dohodnout schůzku s panem Fislem přímo v prostorách Českého rozhlasu.

S pozdravem a přáním pěkného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

<hr/>

Snímek jsem vyhledal v archivu a vyslechl ho. Z mého pohledu nevybočuje nikterak ze standartu, který je pro tento druh pořadu vyžadován.

Pro jistotu jsem ještě oslovil mistra zvuku, který tento pořad natáčel a kompletoval. Jedná se o dlouholetého zkušeného zaměstnance, který takovýchto pořadů natočil desítky až stovky. Měl jsem možnost nahlédnout do projektu přímo ve studiu (ještě je zachován v počítači) a viděl jsem, že s příspěvky (repy, které byly do studia doneseny externím pracovníkem) bylo pracováno jak ve smyslu dynamiky, tak byly i equalizovány, aby bylo dosaženo co nejlepší srozumitelnosti. Samozřejmě s ohledem na dostupný materiál. Výrazně se tedy ohrazuji proti tvrzení stěžovatele, že by svoji práci odbyl.

Kdyby bylo nutno, mohu to demonstrovat přímo ve studiu, kde byl pořad vyráběn.

Z mého pohledu bude problém asi v tom, v jakém prostředí a z jakého zdroje byl pořad poslouchán.

S pozdravem

Mgr. Karel Fisl, vedoucí tvůrčí skupiny mistrů zvuku

Spustit audio