Zpravodajská etika v době pandemie

1. duben 2020

Momentální těžkou situaci lze vnímat jako příležitost k (znovu)objevení a ocenění pilířů, na nichž stojí kvalitní a důvěryhodné zpravodajství.

Pandemie nového typu koronaviru je už mnoho týdnů ústředním tématem zpravodajských médií na celém světě. V době krize, která nemá v nedávné minulosti srovnání, je víc než kdy jindy potřeba dohlížet na základní principy věcné a odpovědné žurnalistiky. Rezignace na tyto principy může mít totiž v současnosti horší a dalekosáhlejší následky než za běžných okolností.   

K takovému stanovisku došla Mezinárodní organizace mediálních ombudsmanů (ONO), jejímiž členy jsou zástupci renomovaných mediálních organizací z celého světa včetně ombudsmana Českého rozhlasu. Společně s tímto stanoviskem pak zveřejnila seznam nejdůležitějších zásad, jejichž dodržení je předpokladem k tomu, aby ani v nynější době nebyla podlomena důvěra v seriózní média jako spolehlivý zdroj informací. Platí-li, že s velkou krizí přicházejí velké příležitosti, lze i momentální těžkou situaci vnímat právě jako příležitost k (znovu)objevení a ocenění pilířů, na nichž stojí kvalitní a důvěryhodné zpravodajství.

Těmito pilíři podle ONO jsou:

Přesnost: Všechny statistiky, oficiální vyjádření vládních představitelů nebo lékařská doporučení veřejnosti by měly být aktuální, přesně citované a zveřejňované vždy s důsledným uváděním zdrojů.  

Kontext: Žádná informace by neměla být zveřejněna bez jejího uvedení do patřičných souvislostí. 

Různost pohledů: Pandemie koronaviru zasáhla nebo zasáhne různé části společnosti nebo odvětví ekonomiky odlišnými způsoby. Média by měla dbát na to, aby z tohoto spektra pokryla co největší část. 

Vyváženost názorů: Na způsoby, jak nejefektivněji čelit pandemii, existují odlišné názory mezi politiky i odborníky. Tuto pestrost by média měla reflektovat, ale zároveň je jejich povinností jasně odlišit, co jsou expertní stanoviska a co neinformované spekulace.  

Korekce: Za současné situace je mimořádně důležité, aby jakékoliv nedopatřením otištěné nebo odvysílané faktické chyby byly příslušnými médii co nejrychleji uvedeny na pravou míru.

Respekt k soukromí: Mnoho lidí, kteří v těchto dnech zodpovídají dotazy novinářů, je pod velkým stresem. Zaměstnanci médií by měli brát tuto skutečnost při rozhovorech s respondenty v úvahu a měli by projevovat pochopení k jejich požadavkům na soukromí.

Pandemie koronaviru bude plnit titulní strany novin ještě dlouhou dobu. Vyjmenovaná pravidla, jak je zformulovala Mezinárodní organizace mediálních ombudsmanů, by zejména pracovníkům veřejnoprávních médií měla připomínat zodpovědnost, kterou v době krize mají vůči veřejnosti.

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio