Láska za lásku

4. březen 2024

Český rozhlas pořad Láska za lásku v reprízách nadále vysílá.

Vážený pane Pokorný,

obracíme se na Vás jako ombudsmana Českého rozhlasu. V rámci Německo-české společnosti v Kostnici se setkáváme s rostoucí kritikou skutečnosti, že byl z programu Dvojky vyřazen pořad Láska za lasku, zlatý poklad, u kterého vyrostlo několik generací! To, že jeho autor byl v listopadu 2023 za tento pořad uveden do Rozhlasové síně slávy a o několik dní později byl pořad zrušen, považují naši krajané z Německa, Rakouska a Švýcarska za bezobdobné a arogantní a přestávají stanici poslouchat. I proto, že autor tento cyklus téměř tří set hodin daroval posluchačům bez nároku na honorář!

Vážený pane ombusdmane, pevně věříme, že tato nehoda bude brzy napravena.

S pozdravem


S. a D. D.
Německo-česká společnost Konstanz

________________________________________________________________________

Vážení S. a D. D.,

děkuji vám za dopis. Po jednání s příslušnými programovými pracovníky si dovoluji konstatovat závěr, že Český rozhlas pořad Láska za lásku v reprízách nadále vysílá, nebyl tedy zrušen. Nejde o nehodu, ale o přesunutí pořadu na stanici Český rozhlas Pohoda. Ta Lásku za lásku vysílá v sobotu a v neděli v 16.00 a v 1.00. Důvodem přesunu je charakter stanice Pohoda, zaměřené na vysílání toho nejlepšího z programů Českého rozhlasu vyrobených v minulých letech. Tato stanice si rychle získává stále širší okruh posluchačů, věřím, že i díky pořadu pana Jiřího Anderleho. V zahraničí ji můžete poslouchat stejně jako Dvojku na internetu nebo si Lásku za lásku podle libosti pouštět z audioarchivu Českého rozhlasu:

https://www.mujrozhlas.cz/laska-za-lasku

Vaši kritiku přesunu Lásky za lásku z Dvojky na Pohodu budu tlumočit vedení obou zmíněných stanic.

S pozdravem

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio