Poznámky k důvěře v média z Oregonu

28. červenec 2017

Mediální svět zažívá dlouhodobý pokles důvěry ve svou práci. Tento trend potvrzují nejrůznější průzkumy a statistiky také pro Spojené státy americké. Tématem důvěry v média se zabývá také Oregonská univerzita.

Průzkum společnosti Gallup z podzimu minulého roku ukázal, že důvěra Američanů v tradiční masmédia je na historickém minimu, důvěřuje jim pouze třetina americké veřejnosti. Oregonská univerzita mimo jiné proto spustila program „demystifikace médií“. Jedná se o sérii debat různých expertů. Z diskusí, jak obnovit důvěru v média, vyplynulo několik zajímavých bodů.

1) Svou roli hraje design webů
Podle Stacey-Marie Ishmael může za pokles důvěryhodnosti médií kromě jiných faktorů i design zpravodajských webů. Všechny hlavní weby mají velmi podobnou strukturu. Proto je jednoduché je vizuálně napodobit a vydávat se za důvěryhodné médium. Podle Stacey-Marie Ishmael mají dezinformační weby často své reklamy na respektovaných serverech, jako je The Guardian nebo The Washington Post. Tato praktika škodí reputaci těchto tradičních médií.

2) Pozor na příliš zjednodušující grafiky
Riziko dezinterpretací se může zvyšovat u některých grafických výstupů, které využívají datoví žurnalisté. Vizualizace by neměly být zavádějící a příliš zjednodušující.

3) Média posuzujeme podle politické orientace
Rozmach datové žurnalistiky podle profesora a mediálního experta C. W. Andersona významně přispěl ke kvalitě novinářské práce. To ovšem podle něj nemění nic na faktu, že zhruba polovina Američanů nevěří ve zprávy, které konzumují. Datová žurnalistika se stala doménou „elitních“ médií, jako je The New York Times, resp. médií označovaných jako liberální. Někteří čtenáři proto zprávy založené na analýze dat a priori odsuzují z hlediska svého politického přesvědčení nehledě na to, jak dobré jsou.

4) Síla lokálních médií
Christopher Ali, profesor Univerzity ve Virginii, věří, že cestou k obnovení důvěry v média jsou novináři důvěrně obeznámení s konkrétní lokalitou a věnující se jejím problémům.

Celý článek si můžete přečíst zde: http://mediashift.org/2017/07/demystifying-media-five-lessons-trust-media/

Spustit audio