PaedDr. Lenka Šámalová

producent

Vystudovala jsem obor český jazyk, literatura a hudební výchova na Pedagogické fakultě UK. Dlouhá léta jsem pracovala jako nakladatelská redaktorka, posléze též jako novinářka. Před šesti lety jsem zatoužila po změně a nastoupila do hudební výroby ČRo jako produkční. Byla to úžasná škola a já se zpátky u hudby cítila jako ryba ve vodě. Organizovala jsem a zajišťovala nahrávání koncertů vážné hudby po celé republice a natáčení ve studiích ČRo, poskytovala jsem veškerou podporu hudebním režisérům, zvukovým mistrům a účinkujícím umělcům. Před třemi roky jsem se stala producentkou Tvůrčí skupiny Hudba, jejíž náplň práce prošla několika změnami. Dostala jsem na starost velmi širokou agendu, do které patřil především rozpočet hudební prvovýroby, veškeré personálie celé tvůrčí skupiny, organizace a rozpočet několika speciálních projektů a hudebních těles. V současné době mám na svých bedrech především vyjednávání licenčních a finančních podmínek s umělci či agenturami českými i zahraničními. Řeším problematické nestandardní provozní i formální problémy a poskytuji veškerou pořebnou podporu šéfproducentovi, dramaturgovi i produkčním.

Miluji živou hudbu všeho druhu, knížky, divadlo, chození po lesích, jízdu na kole či v kanoi, plavání a cestování.