Možnosti osvobození od rozhlasového poplatku

18. prosinec 2019

Od poplatku mohou být osvobozeny osoby ze zdravotních nebo sociálních důvodů. Tyto skutečnosti se dokládají čestným prohlášením.

Dobrý den,

mám dotaz k poplatku za rozhlas. Platím poplatek za TV a rozhlas v místě trvalého bydliště. Musím ještě platit další poplatek za ČT a ČRo v bytě, který je v mém vlastnictví a ve kterém žije moje maminka, se kterou nepravidelně sdílím tento byt kvůli nezbytné péči. Není tam samozřejmě v nájmu, ale na dožití. Prosím o info. Děkuji.

S pozdravem

E. H.

_____________________________________________________________________

Vážená paní,

Váš dotaz jsem konzultoval s příslušným pracovníkem Oddělení rozhlasových poplatků. Dovolte, abych Vám podal následující informaci:

Povinnost přihlašovat se k druhému poplatku nemáte, ale přihlásit by se k ní měla Vaše maminka. Zákon č. 384/2005 Sb. vymezuje poplatníka jako osobu, která vlastní, drží nebo má možnost rozhlasový přijímač využívat déle jak 1 měsíc, a to i tehdy, pokud nemovitost není v jejím vlastnictví.

Od poplatku jsou osvobozeny ze zdravotních důvodů osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou dle § 4 odst. 1 písm. g) zákona. Tato skutečnost se prohlašuje čestným prohlášením. Český rozhlas nemá nárok požadovat jakoukoli zdravotní dokumentaci.

Dále je možné být osvobozen od poplatku ze sociálních důvodů, pokud žije osoba sama v domácnosti a její čistý příjem za poslední kalendářní čtvrtletí nepřesáhl 2,15násobek životního minima. Tato skutečnost se prohlašuje čestným prohlášením a účinky nastávají od následujícího měsíce po doručení s platností po dobu 6 měsíců. Po 6 měsících musí osoba podat znovu čestné prohlášení, jinak je účtován rozhlasový poplatek.

Zvažte tedy, zda nelze využít některou z uvedených okolností. V opačném případě bych Vám doporučoval vyřídit přihlášku k rozhlasovému poplatku pro Vaši maminku. Český rozhlas je povinen vybírat koncesionářské poplatky s péčí řádného hospodáře a mám řadu zkušeností s tím, že je vymáhá přesně podle dikce zákona – a bohužel nemám možnost v individuálních případech využít například institut zmírnění tvrdosti zákona.

S pozdravem a přáním pěkného adventního víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio