Nakladatelství ČRo na mezinárodní konferenci České národní skupiny IAML

1. říjen 2012

Ve dnech 19. a 20. září 2012 se v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích konalo výroční zasedání České národní skupiny IAML (International Association of Music Libraries). Toto zasedání bylo zároveň mezinárodní konferencí hudebních knihovníků, pracovníků archivů a muzeí na téma Bohemikální prameny ve fondech a sbírkách a jejich zpřístupnění. Akci organizovala Jihočeská vědecká knihovna, Národní knihovna ČR a Česká národní skupina IAML, uspořádána byla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Účastníky konference byli nejen knihovníci a pracovníci archivů, ale také muzikologové, kteří přednesli své příspěvky týkající se unikátních sbírek historických pramenů a hudebnin na území jihočeského regionu (Martin Horyna, Jana Vozková), Klatov (Vít Aschenbrenner), Bratislavy (Lenka Antalová), Martinu (Martina Božeková), Horního Rakouska (Stefan Ikarus Kaiser) a v pražské knihovně Kinských (Eliška Bastlová). Součástí konference byl také koncert souborů Dyškanti, kteří zazpívali ukázky z renesanční vokální polyfonie a Cantus firmus se středověkou instrumentální hudbou. Program konference je k nahlédnutí v přiložené prezentaci.

Za Český rozhlas se konference zúčastnil Robert Škarda, který přednesl příspěvek s názvem Zpřístupňování a vydávání bohemikálních pramenů v hudebním nakladatelství Českého rozhlasu. Přípěvek se týkal činnosti nakladatelství, které uchovává a vydává vzácné hudební rukopisy a tisky nacházející se v historických sbírkách Českého rozhlasu. Referát se dotkl problematiky digitalizace, skenování a katalogizace pramenů, spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM a také zpřístupnění pramenů formou jejich vydávání ve dvou edičních řadách. Prezentovány byly dosavadní výsledky v kritické edici Thesaurus Antiquae Musicae a v praktické historické řadě, ediční zásady a spolupráce s editory, odborníky na starou hudbu. Předveden byl také nový a ojedinělý projekt ČRo – studiové natáčení první opery Antonína Dvořáka Alfred v roce 2013 a příprava jejího notového materiálu, který dodnes kompletně neexistuje. Celou prezentaci si můžete prohlédnout v přiloženém odkazu.

Spustit audio