Nesplnění oznamovací povinnosti

22. září 2022

Český rozhlas je povinen řídit se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích, v opačném případě by se sám vystavil problémům.

Dobrý den,

obracím se na Vás, coby na ombudsmana Českého rozhlasu, s prosbou o pomoc. Moje firma obdržela od Českého rozhlasu "Předžalobní upomínku - výzvu k zaplacení přirážky 5000 Kč. Vše začalo přepisem odběrného místa elektřiny na firmu. V té době jsem poslal čestné prohlášení o tom, že firma nevlastní žádný rozhlasový přijímač. Ale poslal jsem to omylem na Českou televizi. Po výzvě Českého rozhlasu k zaplacení přírážky jsem o tomto omylu Český rozhlas informoval a tentokrát správně jsem poslal i čestné prohlášení. Český rozhlas firmu tedy nezařadil mezi rozhlasové poplatníky, ale přirážku dále požaduje. Bohužel nevím na koho se obrátit, aby se mnou tuto situaci vyřešil. Děkuji za informace, jak dále postupovat, či kontakt na koho se v dané situaci obrátit.

Z. O.

_______________________________________________________________________

Vážený pane,

na základě šetření, které jsem provedl ve spolupráci s Oddělením evidence rozhlasových poplatků a Oddělením akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků, si dovoluji sdělit Vám své vyjádření.

Dne 11. 4. 2022 zaslal Český rozhlas do datové schránky Vaší společnosti Výzvu odběrateli elektřiny. Je to běžný postup, který pomáhá Českému rozhlasu komunikovat s občany a firmami, u nichž není zaevidován rozhlasový poplatek, ač jsou odběrateli elektřiny. Ve Vašem případě stačilo odpovědět na Výzvu čestným prohlášením, že adresát nevlastní rozhlasový přijímač, a věc by byla vyřízena. Problém nastane, pokud adresát na zaslanou Výzvu nezareaguje. Zpráva zaslaná do datové schránky byla u Vás považována za doručenou 13. 4. 2022 přihlášením do datové schránky.

Český rozhlas je povinen řídit se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích, který v paragrafu 9 odst. 1a) uvádí, že poplatník, který nesplnil oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Českému rozhlasu přirážku 5000 Kč.

Jsem si vědom toho, že jste nebyl veden úmyslem zatajit skutečnosti nebo obejít zákon, ale že jde o souběh nedopatření a opomenutí. Osobně bych preferoval pro takovéto případy mírnější formy postihu. Avšak musím zde uznat sílu zákona a nemohu využít možnost jeho zmírnění, neboť zmíněný zákon takový institut nezná. Z toho důvodu konstatuji, že jsem na postupu pracovníků Českého rozhlasu neshledal pochybení a musím Vám doporučit, abyste přirážku zaplatil. Zde Vám nabízím sjednání splátkového kalendáře, abyste nemusel platit celou částku najednou. Stačí, když o něj požádáte na Oddělení evidence rozhlasových poplatků.

Je mi líto, že pro Vás nemám lepší zprávu, ale jak jsem uvedl, Český rozhlas musí jednat podle zákona, jinak by se sám vystavil problémům.

S díky za pochopení a s pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio