Nevhodné téma v pořadu Meteor

21. prosinec 2022

Meteor by měl být primárně pořadem věnovaným popularizaci přírodních věd, kdežto téma kritizovaného příspěvku je záležitostí zpravodajsko-publicistických stanic.

Vážený pane ombudsmane,

zasílám Vám kopii dopisu autorovi pořadu Meteor a prosím Vás o odpověď, zda můj požadavek podpoříte.

S úctou

I. B.

Vážený pane Sobotko,

děláte Meteor (sleduji od dětství) fakt dobře. Dovolte mi však, abych občas s něčím nesouhlasil. Vyslechl jsem v posledním Meteoru adoraci umělé inteligence ve zdokonalování robotických zbraní (turecký dron Bayraktar). Domnívám se, že nadšený fascinující pohled vašeho hosta Karla Sedláčka podprahově dětem a mládeži infiltruje postoj, že moderní ničení a zabíjení lidí je jen vlastně taková zajímavá počítačová hra...
Ničení a zabíjení je v rozporu s etikou. Kodex Českého rozhlasu v čl. 3 odkazuje na zvláštní pozornost dětskému posluchači:

3.1 Český rozhlas považuje za svou povinnost vůči dětskému posluchači především pomáhat mu objevovat a přijímat za vlastní základní etické hodnoty demokratické společnosti. Tomuto úkolu přizpůsobuje skladbu a charakter pořadů určených dětským posluchačům.

Zmíněným příspěvekem se Meteor odchyluje od odkazu zakladatelů pořadu (Josef Kleibl,Oldřich Unger, Ivo Budil). Nepamatuji se, že by se kdy v minulosti Meteor věnoval vývoji zbraní. To nepatří do vysílání pro děti a mládež, spíše do nějaké armádní rubriky. A Meteor se také zásadně, ani v době svého vzniku, ale ani v letech tzv. normalizace, nevěnoval politickým tématům.

Když už jste zařadil (s vědomím etické komise?) oproti minulosti mezi dosavadní témata příspěvek o vývoji robotických zbraní, žádám Vás, abyste tento příspěvek doplnil příspěvkem o nepřípustnosti zneužití umělé inteligence (AI) při vývoji robotických zabijáků a pak už se prosím k vojenským a politickým tématům nevracejte.

Mám vnoučata ve věku Vašich dětí a a doufal jsem, že tato skupina posluchačů bude zběsilosti a nenávisti dnešní doby ušetřena...

Jistě si pro nepřípustnost zneužití AI v nových zbraňových systémech, stejně jako pro nepřípustnost jaderného konfliktu, naleznete vhodné popularizátory.

Na riziko zneužití AI upozorňuje ve svých Risk Reports Světové ekonomické fórum, ale nejvhodnějším pramenem je třeba globální komunita za zákaz autonomních smrtících zbraní, kde jedním z prvních signatárů jsou Elon Musk a řada vědeckých institucí, např. Silicon Valley Robotics.

https://autonomousweapons.org/

Ohledně dopadu jaderného konfliktu mezi USA a RF na Evropu může posloužit simulační program Pricetonské Univerzity (The Program on Science & Global Security):

https://sgs.princeton.edu/the-lab/plan-a

Prosím o Váš názor, zda mému požadavku vyhovíte.

S pozdravem

I. B.

_______________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za seznámení s obsahem Vašeho dopisu redaktoru pořadu Meteor Petru Sobotkovi. Rád bych Vás informoval, že se se mnou v té věci spojil prof. Richard Hindls, člen Etické komise Českého rozhlasu, jejímž jsem tajemníkem. O tématech, která Váš dopis obsahuje, jsem jednal s šéfredaktorkou stanice Dvojka Lenkou Mahdalovou. Sdělil jsem jí svůj pohled na věc, a sice že Meteor by měl být primárně pořadem věnovaným popularizaci přírodních věd, kdežto téma kritizovaného příspěvku je záležitostí zpravodajsko-publicistických stanic Českého rozhlasu. Dnes odpoledne mne paní šéfredaktorka informovala, že toto stanovisko je sdíleno jak vedením stanice, tak tvůrci pořadu Meteor a že také komunikace mezi Vámi a panem Sobotkou byla smírně uzavřena.
Děkuji Vám za tento užitečný podnět, který pokládám za dobrou zpětnou vazbu. Vážím si toho.

S přáním všeho dobrého

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio