Případy zastrašovaných, vězněných a zavražděných novinářů

21. červenec 2017

130. Tolik novinářů je momentálně zadržováno ve vazbě v členských státech Rady Evropy.

V roce 2015 založila Rada Evropy, mezinárodní organizace se 47 členskými státy, Platformu na ochranu novinářů. Jejím posláním je informovat o aktuálních hrozbách, kterým čelí novináři při své práci v evropských zemích.

Platforma uveřejňuje konkrétní případy zastrašování, projevů násilí, věznění a vražd spáchaných na novinářích a dalších pracovnících médií. Jednotlivé případy oznamují Platformě spolupracující organizace, mezi které se řadí mimo jiné Evropská federace novinářů, Mezinárodní federace novinářů, Asociace evropských novinářů či Reportéři bez hranic.

Smyslem sdílení těchto informací na jedné platformě má vést k intenzivnějšímu, koordinovanějšímu a včasnějšímu tlaku na státy, ve kterých k ohrožení mediální svobody a novinářů dochází.

Od svého vzniku Platforma uveřejnila 317 výstrah. U některých případů lze nalézt také oficiální vyjádření států, jichž se daný případ týká. Na počet hrozeb vede žebříček Turecko, za ním Rusko, Ázerbájdžán a Ukrajina.

Od června 2017 spolupracuje s Platformou také Evropská vysílací unie (EBU), jejímž členem je Český rozhlas.

O jednotlivých případech se můžete dozvědět na webových stránkách https://www.coe.int/en/web/media-freedom.

Spustit audio