Pátý svazek varhanních skladeb B. A. Wiedermanna dovršuje jedinečnou rozhlasovou edici

17. srpen 2023

V edici profesora Jana Hory vydává Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu varhanní skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna (1883–1951), významného českého skladatele a varhaníka 1. poloviny 20. století. Svazek, který je dostupný v e-shopu Radiotéka.cz, vychází k 140. výročí narození skladatele.

V novém vydání, které vychází z pramenů, převážně autografů, uložených v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, naleznete Toccatu a fugu f moll (1912), Impetuoso (1933) a tři samostatné chorálové předehry: Hlas přísný po temnostech zní (1928), Allegretto scherzando (1919) a Chtíc, aby spal (1927).      

Varhaník a pedagog Jan Hora, profesor Akademie múzických umění v Praze a Pražské konzervatoře, již v rozhlasovém nakladatelství publikoval úspěšná vydání Varhanních skladeb Leoše Janáčka a Českých varhanních skladeb III s díly J. L Zvonaře, K. Steckera a J. B. Foerstera.
I v případě tohoto svazku se profesor Hora ujal předmluvy, edičního zpracování a vydavatelské zprávy. Na vydání se také podílela redaktorka Lucie Slivoňová, redaktor Robert Škarda, notografka Lenka Hradilková a grafik Jiří Sládeček.

„Bedřich Antonín Wiedermann je prvním českým varhaníkem, který se věnoval pravidelně koncertní činnosti. Jako první český varhaník koncertoval v cizině – v Anglii a New Yorku, Německu, Švédsku a Belgii. Celý život byl pilným skladatelem. Jako autor nikde nepřekročil principy pozdního romantismu, okořeněného nápaditým využíváním církevních tónin. Především se věnoval svému nástroji, pro který vytvořil přes 80 skladeb většího i drobnějšího rozsahu. Jsou vydány ve čtyřech sešitech péčí Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu v revizi Josefa Popelky. K nim se nyní připojují jeho dvě stěžejní skladby doplněné třemi chorálovými předehrami.“, uvádí Jan Hora v předmluvě publikace.

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby V (obálka R 502)

Pátý svazek Wiedermannových varhanních kompozic navazuje na čtyři předchozí díly, které byly v Českém rozhlase vydány v roce 2007 a 2010 na základě autorových rukopisů:

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby I
Toccata diatonica
Tristezza
Capriccietto
Ave Maria in H
O, Beránku Boží, Kriste
Jak růže krásná z Jericha
Pastorale frygico
Allegro maestoso
Andante pastorale
Finale

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby II
Preludium e moll
Humoreska
Monolog
Dumka
Nevídaná, neslýchaná
Tisíckrát buď pozdravena
Andante quasi pastorale
Lístek do památníku
Miletínský menuet
Burlesca

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby III
Variace a fuga na moravskou píseň z doby Napoleonovy
Dvě Pastorely
Ukolébavka
Adorace

B. A. Wiedermann: Varhanní skladby IV
Preludium in c moll
Variace na vlastní téma
Dvě Pastorely
Elegie
Dvě kompozice Ricordanza

Spustit audio