Příliš rychlá mluva ve zpravodajství

19. listopad 2020

Dobrá dikce a respekt k rytmu české věty jsou jedněmi z mnoha aspektů vzorového mluveného projevu, ovládnout je není vůbec snadné.

Dobrý den,

máme stížnost na zprávy rozhlasu Dvojky, které čte hlasatel p. Maršál. Čte je tak rychle, že to nestačíme sledovat, jako kdyby měl být konec světa. Z takových zpráv nic nemáme a navíc nás to stresuje.

Vžcyť je dost času, stejně pokračují písničky, kterým nerozumíme, místo abyste pustili nějakou hezkou českou písničku, která by nás naladila na pohodový poslech. To se nám na Dvojce nelíbí, jinak máte parádní pořady.

S pozdravem za všechny

M. K.

____________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za pozitivní hodnocení většiny pořadů této stanice. Co se týče hlasového projevu pana Josefa Maršála, je to zkušený profesionál s velmi dobrou dikcí a respektem k rytmu české věty. To vůbec není samozřejmé, jako příklad uvádím jinak dobrého a zajímavého Václava Koptu, který se nadechuje jinde, než by odpovídalo přirozenému členění věty, a tyto drobné pauzy působí rušivě. Je to jen jeden příklad za mnohé další aspekty vzorového mluveného projevu, ovládnout je není vůbec snadné. Poslechl jsem si ze záznamu několik zpravodajských relací, které pan Maršál čte, a nedocházím k závěru o příliš rychlém spádu řeči nebo o jiných prohřešcích vůči ortoepické normě. Ale tím Váš dojem vůbec nechci bagatelizovat nebo Vám jej vyvracet. Je to podobné jako s jazykovým citem: každý z nás jej má nastaven trochu jinak. Pan Maršál se každopádně ode mne o Vaší připomínce dozví.

České písničky na Dvojce převažují nad zahraničními v poměru zhruba 55 % : 45 %. To není náhodně zvolené číslo, vychází z dlouhodobých testů, které se pravidelně provádějí s cílovou skupinou posluchačů. Každá stanice má vlastní hudební dramaturgii, jež odráží přání a potřeby svých posluchačů. Radiožurnál hraje jen 20 % českých písniček, Dvojka, jak jsem uvedl, 55 % a regionální stanice Českého rozhlasu plných 80 %. Snad Vás zaujme informace, že v příštím roce by měla začít vysílat nová stanice, na níž by jednoznačně převažovaly české písničky a vysílala by hodně archivních nahrávek. Tato stanice by ve Vašem poslechu mohla Dvojku vhodně doplňovat.

Přeji Vám klidný víkend a stálé zdraví.

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio