Připomínka ke kultuře mluveného projevu

15. květen 2020

Výrazy "moct" a "moci", stejně jako "pomoct" a "pomoci" jsou, jak uvádějí Pravidla českého pravopisu, dublety a jsou shodně hodnoceny jako stylově neutrální.

Tak nějak dnes nemohu spát a hlavou se mi honí různé myšlenky a jedna z nich se týká rozhlasu a televize. Jde o to, že se nám éterem šíří jako ten koronavirus slova "moct" a "pomoct", dnes hodně frekventovaná. Správně by asi mělo být "moci" a "pomoci". Když se na ta slova podíváte napsaná, tak jak se vám líbí?.Nejsem slovní purista (mám technické vzdělání) a sám tu pravopisnost nějak úzkostlivě nedodržuji, ale tato dvě slova jsou pro mne už těžko stravitelná. Myslím, že by instituce veřejnoprávních medií měla na to správné vyjadřování dbát. Vždyť jste to právě vy, kdo má vliv na udržování kultury v našem národě. A ta slovní zásoba tou kulturou zcela jistě je. Prosím, udělejte s tím něco. Vždyť součástí vaší redaktorské profese musí být přece dovednost, že víte co říkáte. Nevymlouvejte se na překotnost současného nepříjemného dění kolem té trochu horší chřipky.

Za pochopení a vstřícnost předem děkuji.

K. Š.

______________________________________________________________________

Vážený pane inženýre,

souhlasím s Vámi, že Český rozhlas je povinen pozitivně působit na kulturu mluveného slova, je to jedna z jeho důležitých funkcí. Pracovníci Českého rozhlasu vědí, že to považuji za stejně důležité třeba jako kvalitu dramaturgie nebo metodu ověřování zpravodajských informací. Na poradách vedení Českého rozhlasu, při debatách s šéfredaktory stanic a dalšími vedoucími pracovníky to zdůrazňuji s tím, že veřejnost od Českého rozhlasu právem očekává, že bude v této věci takzvanou referenční hodnotou. Dbám na to, aby se připomínky posluchačů dostávaly k těm, koho se bezprostředně týkají, a zároveň připravuji pro Oddělení vzdělávání pravidelné přehledy nedostatků, na které upozornili posluchači. 

Jako dlouholetý redaktor knižních publikací i periodického tisku jsem si ověřil, že na osobní jazykový cit nelze spoléhat. V daném případě Vás možná překvapím: výrazy "moct" a "moci", stejně jako "pomoct" a "pomoci" jsou, jak uvádějí Pravidla českého pravopisu, dublety a jsou shodně hodnoceny jako stylově neutrální. Více k tomu se můžete dočíst například v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AV ČR, odkaz připojuji. 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=moct

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pomoct

Se srdečným pozdravem


PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio