Připomínky k pořadu Interview Plus

27. září 2021

Otázky moderátora mají za úkol otevřít témata, která by mohla zajímat širší veřejnost.

Dobrý den,

rozhlas poslouchám velmi rád, v tomto případě jsem ale nucen zaslat svoji zpětnou vazbu k pořadu Interview Plus:

https://plus.rozhlas.cz/jako-kdyby-lecili-rakovinu-jitrocelovym-sirupem-cesi-se-neshoduji-jak-resit-8539574

I přes to, že bych se označil za ekologicky smýšlejícího člověka, který například plně souhlasí s plány EU a ty české považuje za velmi málo abiciózní, mám k tomuto pořadu vážné výhrady. Jak to vidím já, pan Krajhanzl nevystupuje z pozice profesionálního vědce, ale v podstatě aktivisty, jehož existence agendy kterou se snaží prokazovat a publikovat doslova živí a i během tohoto "interview" se dopouští manipulativních a degradatorních výroků - a tak mne rozhovor znechutil, i když jsme asi ze stejného "tábora".

Pan Krajhanzl má bezpochyby právo říkat za svoji osobu cokoliv, mé výhrady míří k moderátorovi, který v tomto případě s hostem názorově souzní až to bolí, není mu schopen klást kritické otázky a kontrovat manipulacím.

Doporučuji moderátorovi udělat si jednoduchou zkoušku - moderátor bude mít vždy nějaký světonázor, ale pokud si představí, že by ten samý člověk zastával a presentoval přesně opačný názor, tj v tomto případě "globální oteplování je zveličené politické téma a je třeba vymyslet, jak tuto universální pravdu vysvětlit lidem z venkova, maloměst a daším primitivům, protože chtějí rýmičku léčit pobytem na JIP", vedl by moderátor rozhovor stejně? Silně pochybuji.

Rád si kdykoliv poslechnu názor psychiatra o duševních poruchách, meteroologa o počasí, fotbalisty o fotbale atd.

Ale nezajímá mne názor ekopsychologa o existenci nebo závažnosti globálním oteplování (kterou umí posoudit asi tak stejně fundovaně jako třeba elektrikář -  od toho jsou tu přece jiné profese) - stejně tak jako zubaře nebo kardiologa o Covidu. Rozhlas v tomto bohužel dělá české společnosti opravdu medvědí službu, protože dává punc vážnosti a serióznosti čemukoli, co v něm zazní - i v podstatě bulvárním záležitostem.

Takže bych také  Rozhlas jako takový poprosil o trochu soudnosti při párování hostů k tématům.

S pozdravem

J. K.

_______________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za zajímavý podnět. Má podle mého názoru dvě roviny.

První rovinou je osobnost hosta a její vztah k nastolenému tématu. Zde předesílám, že rozhovor byl veden v souvislosti s publikováním výsledků průzkumu postojů české veřejnosti k problematice klimatu s názvem Rozděleni klimatem. Tento průzkum inicioval Český rozhlas a je dobře, že nejen v odborné obci vzbudil značnou pozornost. PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. se dlouhodobě profiluje právě na výzkumech vztahu veřejnosti a klimatických procesů, které interpretuje v rovině psychologické, viz studie dostupné jeho na webových stránkách. Z toho soudím, že jeho pozvání do pořadu je obhajitelné, osobně vůči tomu nemám výhrady.

Další rovinou je výkon moderátora, který kritizujete. Zde je třeba říci si, co lze očekávat od moderátorů veřejnoprávního rozhlasu. V politických debatách, pokud je u mikrofonu jeden host, je moderátor povinen přistupovat k němu s přiměřenou mírou racionální skepse, to znamená zastupovat nepřítomné opoziční názory, ovšem při vědomí toho, že posluchači jsou zvědaví na názory hosta, nikoli na názory moderátora či na hádku. Vždy je to věc míry. Pokud je hostů ve studiu více, moderátor se stává spíše organizátorem debaty, strukturuje ji otázkami, dává slovo hostům, dbá na to, aby měli přibližně stejný prostor k vyjádření apod. Pokud jde o rozhovory tzv. lifestylové (se zpěváky, herci, zahrádkáři apod.), je v pořádku, když moderátor přistupuje k hostu s empatií, porozuměním.

V daném případě byl rozhovor zařazen do cyklu Interview Plus, v němž dostávají prostor osobnosti politického a společenského života. Téma rozhovoru je spíše odborné, proto nelze od moderátora očekávat takovou orientaci v něm, jakou má pozvaný specialista. To znamená, že moderátor nemůže být hostu rovnocenným partnerem v odborných problémech. Jeho otázky mají za úkol otevřít témata, která by mohla zajímat širší veřejnost. Názory a způsob reakcí hosta, pokud nekolidují se zákonem, není důvod odmítat, správné je naznačovat i jiné přístupy.

Z tohoto pohledu nemám k výkonu moderátora zásadnější výhrady. Svému hostu kladl doplňující otázky, v některých případech mu oponoval, místy jej i přerušil, to vše někteří posluchači hodnotí jako neúctu k hostu, zrovna dnes jsem jeden takový případ řešil. V pořadu nespatřuji prvky bulvárnosti, stejně tak neshledávám důvod označit probíraná témata za bulvární záležitost.

To, co jsem uvedl, však nemá změnit Váš názor na osobnost hosta a na jeho postoje (jen na okraj dodávám osobní poznámku, že jsem v nich nezaznamenal manipulativní ani degradatorní výroky, avšak doplňuji, že jsem v tomto tématu laik, a nemusím tedy odhalit to, co poučený posluchač podrobí kritice). Jeho výstup před mikrofonem je jeho prezentací. Nepovažuji, jak jsem uvedl, za chybu, že mu Český rozhlas dal prostor.

S díky za pochopení a se srdečným pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio