Připomínky ke kultuře mluveného slova

Do vysílání by neměla pronikat obecná čeština. Je ale v podstatě nemožné poskytnout každému hostu před vysíláním instrukci, jak mluvit, jaké užívat tvary a čeho se naopak vystříhat.

Dobrý den,

bylo by možné zařídit, aby hosté ve vysílání ČR používali spisovnou češtinu (naposled to byl jeden z odborníků ve vysílání sobotního Meteoru)? Už proto, že rozhlas může pomoci udržovat "čistou, korektní" češtinu i mezi mladými lidmi. Já alespoň beru vysílání ČR jako takový pevný bod v prostoru, jistotu, že věci jsou alespoň někde tak, jak mají být, tj. i včetně dodržování pravidel našeho krásného jazyka. Všimněte si, jak řada lidí náš jazyk kazí (sem patří např. světácké "wow" a řada jiných patvarů pocházejících z angličtiny).

S pozdravem

V. F.

___________________________________________________________________

Vážená paní inženýrko,

kritické poznámky posluchačů pokládám za důležitou zpětnou vazbu, proto je předávám jak vedení příslušných stanic, tak v případě potřeby i konkrétním redaktorům a moderátorům. Stane se tak i v tomto případě.

Kulturu mluveného slova pokládám za velmi důležitou složku vysílání Českého rozhlasu a činím pro její co nejvyšší úroveň vše, co je v mých kompetencích. Spolupracuji například s Oddělením vzdělávání, které pořádá pro zaměstnance ČRo semináře a školení. Problém, na který upozorňujete, se nedá lehce odstranit. Posluchači od rozhlasu požadují aktuálnost, bezprostřednost a s tím souvisí živé vysílání v rozsahu mnoha hodin denně. Do něj jsou zvány desítky lidí s různými profesemi a také s různou mírou schopnosti správného vyjadřování. To, že člověk rozumí svému oboru, automaticky neznamená, že o něm umí mluvit na potřebné úrovni ortoepické, stylové a gramatické. Jen bych upřesnil, že v mluvené řeči se neužívá spisovná čeština, ale čeština hovorová, což je mluvená forma spisovné češtiny s některými specifickými rysy (volnější slovosled, užívání dublet apod.). Do vysílání by neměla pronikat čeština obecná. Ale je v podstatě nemožné poskytnout každému hostu před vysíláním instrukci, jak mluvit, jaké užívat tvary a čeho se naopak vystříhat. Pronikání prvků obecné češtiny do vysílání je asi nezbytnou daní, kterou platíme za rychlost, autenticitu, bezprostřednost vysílání. Souhlasím s Vámi, že by tomu tak být nemělo, že vzorová jazyková kultura je ideál, o který se musíme snažit a k němuž bychom měli směřovat.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu