Připomínky ke zpravodajským relacím

1. duben 2021

Zpravodajství má zájem o co nejpestřejší zvukový dojem, který vzniká zařazováním autentických zvukových nahrávek.

Dobrý den.

Než napíši něco jako kritiku, tak se dlouho rozmýšlím, protože si především pokládám dotaz, jak to bude působit a abych nepoužil slova a věty, které by umožňovaly nesprávný výklad, Kritiku se vždy snažim formulovat způsobem, že by to měl být z mé strany pohled na věc, který pomáhá zlepšit to kritizované. Prosím berte to tedy tak a jakékoliv neohrabané vyjádření neberte jako úmysl urazit.

Jde tu o zprávy, které vysíláte především na stanici Radiofórum a také i na Dvojce. Když začínají zprávy v hodinových intervalech, tak na začátek řeknete, co bude v nich i včetně počasí a hned to pak znovu opakujete v rozšířené verzi. Zprávy i se sportem trvají cca 4 minuty a tak si u těch zpráv připadám, že mě i ostatní posluchače máte za idioty, kteří neudrží informaci 3 minuty a je mi to potřeba znovu zopakovat. Kdyby ty zprávy byly třeba půlhodinové, tak bych tu zkrácenou informaci o tom, co bude, toleroval. Ale v případě těch čtyřech minut je to dle mého pohledu nevhodné a dá se říci, že tím docela trpím, protože to považuji za krok zpět ve vaší práci Blíží se to ke způsobu vysílání komerčních stanic, kde se to opakované vtloukání informací do hlavy používá v reklamách a pak si to asi nějak zvykově drží i v průběhu celého vysílání. To je mi tak protivné, že to dlouho nevydržím. Zprávy ale přece nejsou žádná reklama a tak by bylo dobré, kdyby jste ty své posluchače nepodceňovali. Vzhledem k tomu, že si myslím, že jste to nejlepší co tady je, tak vás nevypínám z tohoto důvodu.

Dále se mi zdá divné a méně vhodné, když předpověď počasí začne říkat řadový moderátor a pak to nechá dokončit kvalifikovaného meteorologa. To toho meteorologa podceňujete tak, že si myslíte, že by sám nebyl schopen tu předpověď zahájit? Také mě to připadá neuctivé k tomu odborníkovi v oboru. Možná jste podlehli mýtu, že tím bude vysílání tzv.pestřejší a potažmo k tomu zajímavější. Můj pohled na to jsem už sdělil.

A poslední připomínku mám k vysílání informací o dopravním provozu. Říkáte tomu myslím zelená vlna. Tam ty informace jdou v tak rychlém sledu za sebu, že si člověk ani nemá možnost srovnat v hlavě tu situaci, která by se ho mohla týkat. Tady vás velmi prosím o zpomalení slova a také správnou artikulaci. Mnohdy se před začátkem věty ani nenadechnete a jede další zpráva úplně odjinud, která s tou předchozí splyne. Jest-li to nezpomalíte a neoddělíte od sebe jednotlivé věty (lépe je nechat mezi každou větou cca vteřinu pauzu), tak skoro nemá cenu, abyste ty informace o dopravě vysílali. Někdo tu vaši rychlost možná je schopen vstřebat, ale tady jde přeci o všechny a ne jen o ty rychlomluvky. Vždyť nehoří.

To příliš rychlé mluvení mají ve zvyku někteří moderátoři (např.Gondík) kdykoliv a tam bych také prosil o pochopení, že srozumitelnost má být pro všechny. Oddělování vět a správná čeština, by mělo být samozřejmostí. Tu správnou češtinu vám nevyčítám, protože ji v podstatě držíte jen eviduji stále častější frekvenci slov říct a moct na úkor říci a moci.

Díky za přečtení mailu

K. Š.

______________________________________________________________________

Dobré dopoledne,

Infolinka Českého rozhlasu mi předala Váš dopis. Rozumím podstatě Vašich výhrad. Mou povinností je snažit se zařídit, aby racionální podněty posluchačů byly uvedeny do praxe. Nicméně jsem si téměř jist, že Zpravodajství ČRo nebude souhlasit s odstraněním tzv. fleší, tedy krátkých anoncí toho nejdůležitějšího v domácí a zahraniční politice a ve sportu. Podobně jako například podbarvení zpráv zvukovou grafikou je smyslem tohoto prvku zvýšení dynamičnosti, což by mělo podpořit zájem posluchačů. Je to obecně sdílený postup, ve své agendě na něj neregistruji stížnosti. Nicméně při nejbližší příležitosti Vaši výhradu sdělím šéfredaktorce Zpravodajství.

Co se týče zpráv o počasí, zařazení promluvy meteorologa je motivováno obdobnou snahou, jakou jsem popsal výše. Zpravodajství má zájem o co nejpestřejší zvukový dojem, který vzniká zařazováním autentických zvukových nahrávek. Je to opět prvek zvyšování dynamičnosti a také pocitu aktuálnosti, bezprostřednosti. Takže máte pravdu, je to onen mýtus, jemuž Zpravodajství podlehlo, abych použil Vaše slova. Opakem tohoto postupu je situace, kdy relaci přečte jeden hlasatel. Hlas meteorologa má svou váhu, je to odborník a posluchači mají právem pocit, že se jim dostává hodnověrných informací. Nicméně to, že část věnovanou počasí uvede hlasatel, nepovažuji za snižování nebo podceňování kvality meteorologa. Abych byl upřímný, vlastně mě něco takového dosud ani nenapadlo. Považuji to za stejný princip, jako když hlasatel uvede příspěvek věnovaný dění ve Sněmovně a následuje autentická promluva poslance nebo ministra.

Těžko rozsoudit, která cesta je ta správná. Vzhledem k tomu, že Radiožurnál poslouchá každý den zhruba milion lidí a Dvojka po pádu posluchačské přízně před několika lety opět nabírá posluchače (aktuálně ji denně poslouchá zhruba 350 000 lidí), soudím, že principy, podle nichž se připravují zpravodajské relace, jsou přijímány s porozuměním.

Co máme zcela jistě společné, to je zájem na dobré kvalitě mluveného slova. Tím myslím dodržování standardů kultury mluveného projevu v oblasti lexikální, gramatické, syntaktické a v případě mluveného projevu i ortoepické. V těchto bodech spolupracuji s Oddělením vzdělávání, jemuž předávám řadu konkrétních podnětů týkajících se jak výslovnosti cizích slov, tak prohřešků proti normě. Dovolte poznámku na okraj – Pravidla českého pravopisu označují slova „moci“ a „moct“, „říci“ a „říct“ jako dublety se stejnou platností. Zejména v hovorové češtině jako mluvené formě považuji tvary „říct“ a „moct“ za přípustné.

S pozdravem a díky za pochopení

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio