Připravujeme pro vás

24. duben 2020

Milí muzikanti, pedagogové a dramaturgové, v této době, kdy je kulturní dění výrazně omezeno, bychom vás chtěli informovat o tom, co nového pro vás připravujeme v průběhu letošního roku.

Vzhledem ke zrušeným nebo posunutým koncertům doznává ediční plán drobných změn, nicméně chceme nastavený plán a kontinuitu zachovat i v této situaci. Věříme, že se koncertní provoz, poskytující jedinečné zážitky jak na straně posluchačů, tak interpretů, opět alespoň částečně v dohledné době probudí k životu.

Nahlédněte, co vše pro vás připravujeme z komorní hudby a v Edici ZUŠ v průběhu letošního roku, co si budete moci zahrát na hudebních školách nebo co budete moci zařadit na váš koncert.

EDICE ZUŠ:
Jan Hála: Drobné skladby pro saxofon, trubku a další dechové nástroje s doprovodem klavíru 
Jaroslav Krček: Poslyšte, křesťané (deset adventních a vánočních písní a koled pro souborovou hru s možností zpěvu)
 
Jolana Saidlová: Miniscénky (skladbičky pro smyčcový orchestr)
Tomáš Kačo / Grace Kačo: Modlitba pro budoucnost
Jan Kučera: Svatovítská fanfára pro žestě, tympány, bicí a smyčce 
(skladby objednané organizátory happeningu ZUŠ OPEN, celostátního festivalu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. IV. ročník akce je přesunutý do podzimního termínu)

KOMORNÍ HUDBA:
Václava Černohorská: Rondo pro klarinet a klavír (doporučená skladba interpretační soutěže Concertino Praga)
Vítězslava Kaprálová: Ilena, kantáta pro dvě sóla, recitátora, sbor a orchestr, op. 15  v instrumentaci Martina Kostaše (k prodeji vyjde výběr sborů a capella)
Jan Novák: Sonata gemella pro dvě flétny

Jan Novák: Marsyas pro pikolu a klavír

Jiří Pazour: Probuzení perel pro housle, lesní roh a klavír

Jan Joseph Rösler: Dechové partity v edici Aleny Hönigové

Václav Trojan: Plzeňské písničky pro tenor a dechové kvinteto

Sláva Vorlová: Miniatury pro basklarinet (nebo fagot) a klavír

Možná jste zaznamenali, že nyní disponujeme archivem někdejšího nakladatelství Triga a několik titulů z tohoto katalogu vám již také nabízíme k prodeji.
Tituly si můžete prohlédnout v našem e-shopu Radiotéka.cz

Spustit audio