Rádio je nejdůvěryhodnější médium v Evropě. Ztrácí online svět.

30. červen 2017

Stále větší procento Evropanů důvěřuje tradičním médiím, tedy rozhlasu, televizi a novinám. Klesá naopak důvěra ve zprávy z online médií a sociálních sítí.

Řečí čísel, 59 % Evropanů nejvíce důvěřuje informacím z rozhlasového vysílání, následuje televize s 50 %. Naproti tomu sociální sítě se potýkají s vůbec nejnižší úrovní důvěry v historii, věří jim pouze pětina uživatelů. Statistiky se také významně liší podle regionů. Například státy jihovýchodní Evropy, ale platí to i pro Českou republiku, vykazují nejmenší důvěru v tištěná média, zatímco země západní Evropy mají největší problém důvěřovat sociálním sítím.

Údaje pochází ze studie vydané Evropskou vysílací unií (EBU), více informací můžete nalézt zde: https://www.ebu.ch/news/2017/05/trust-gap-between-traditional-and-new-media-widening-across-europe.

Podkladem pro tuto studii byly výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometer konaného na podzim 2016, který provádí Evropská komise. Kompletní výsledky tohoto průzkumu naleznete zde: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137

Spustit audio